Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultāti

SIA “Liepājas RAS” veikusi ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu plānotai darbībai – sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūvi poligonā “Ķīvītes”, Dienvidkurzemes novadā, Grobiņas pagastā.

Saskaņā ar paziņojumā sniegto informāciju, publicējam sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos jautājumus, sniegtās atbildes un sanāksmes protokolu.

Pielikumi

Dalies