Liepājas RAS kā sekotāja ir iesaistījusies starptautiskā projektā “CIRCuIT”

SIA “Liepājas RAS” kā sekotāja ir iesaistījusies starptautiskā projektā “CIRCuIT” (“Circular Construction In Regenerative Cities”), kas vērsts uz aprites ekonomikas principu izpēti un ieviešanu celtniecības sektorā.

Projekta galvenais mērķis ir nodemonstrēt inovatīvus risinājumus pilsētvides izveidē, ievērojot aprites ekonomikas principus attiecībā uz celtniecības materiālu izvēli un materiālu ražošanā izmantojamiem resursiem. Specifiskie mērķi ietver dažādu aspektu izpēti četrās partnerpilsētās: aprites ekonomikas teorija un prakse, noslēgtais dzīves cikls materiāliem un resursiem, procesu digitalizācija, aprites cikla datu bāze, pilsētvides plānošanas metodes un instrumenti.

Uzmanības centrā ir trīs risinājumi:

1.      Celtniecības materiālu otrreizēja izmantošana

2.      Izbūvētās vides dzīves cikla pagarināšana, to transformējot un pārkārtojot

3.      Elastīga būvniecība, projektā paredzot būves izjaukšanas un atkārtotas uzstādīšanas iespējas

Projekta partneri ir apkopojuši pirmos materiālus un sagatavojuši interesantu lasāmvielu klātpievienotajā pdf dokumentā un projekta mājas lapā https://www.circuit-project.eu/

Projekta neatņemama sastāvdaļa ir CIRCuIT akadēmija, kas ir pieredzes apmaiņas un apmācību platforma, kura ietver iesaistīto partneru, dalībnieku, sekotāju un citu interesentu tīklošanu, seminārus, mācības un periodiskus ziņojumus par projekta gaitu un rezultātiem.

Projekta īstenošanas laiks – 4 gadi. Projekts ir saņēmis līdzfinansējumu no ES Horizonts 2020 programmas. Projekts ir balstīts uz privāto un publisko partnerību ar galvenajiem partneriem no Londonas, Hamburgas, Kopenhāgenas un Helsinkiem, taču kopējais partneru skaits sasniedz 29.

Dalies