Life + Plastic Zero projekts

Eiropas Savienības Life+ projekts Nr. LIFE10 ENV/DK/098 „Publiskā un privātā partnerība plastmasas atdalīšanas no atkritumu kopējās plūsmas iespēju izpēte” (saīsināti “Plastic Zero”).

„Liepājas RAS” ir sadarbības partneris šajā starptautiskajā projektā, kurā vadošais partneris ir Kopenhāgenas pašvaldība (Dānija) un citi sadarbības partneri no Dānijas, Zviedrijas, Somijas un Vācijas.

„Liepājas RAS” savu līdzdalību nodrošina ar cilvēkresursiem/speciālistiem, kas savu ieguldījumu sniedz visās projektā plānotajās aktivitātēs.

„Liepājas RAS” līdzdalība projektā ir 89 300 EUR apjomā, no kuriem 50 % līdzfinansē ES.

Projekta “Plastic Zero” ietvaros izveidota mājas lapa

Tikšanās ar sadarbības partneriem projekta “Plastic Zero” ietvaros

Raksts par “Liepājas RAS” dalību Life + projektā

Pielikums

Dalies