Iespēja iegādāties atkritumu šķirošanas komplektus

28.08.2012.

Projekta „Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktu infrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs” ietvaros paredzēts uzstādīt vairāk kā 180 atkritumu šķirošanas konteineru komplektus izglītības iestāžu, muzeju, sociālo dienestu, policijas, bibliotēku un citu pašvaldības iestāžu telpās. Papildus tam tiks uzstādīti vēl vismaz 15 šķirošanas komplekti reģiona novados.

Atkritumu šķirošanas punkta komplektā ietilpst trīs dažādu krāsu atkritumu konteineri jeb grozi, maisi, plakāti un informatīvas skrejlapas ar norādēm, kādus atkritumus katrā tvertnē drīkst mest. Konteineri paredzēti plastmasas, stikla, papīra un metāla šķirošanai iekštelpās.

Šādus atkritumu šķirošanas komplektus SIA „Liepājas RAS” piedāvā arī reģiona uzņēmumiem, komercsabiedrībām, kas vēlas būt videi draudzīgi un ir gatavi šķirot atkritumus. Viena komplekta cena ir 38,68 Ls + PVN. Plašāka informācija par šķirošanas komplektu iegādi pa tel.nr. +371 26156407 vai pa e-pastu: zane@liepajasras.lv.

Atkritumu šķirošana nepieciešama tāpēc, lai saudzētu dabas resursus – koksni, naftu, metālu, kā arī lai samazinātu enerģijas patēriņu, kas nepieciešams jauna produkta ražošanai. Lielāko daļu no sadzīves atkritumiem var pārstrādāt. Piemēram, stikla pudeles un burkas var pārstrādāt neskaitāmi daudz reižu, turklāt vidē stikls sadalās vairāk kā miljons gadu laikā. Papīra atkritumi vidē sadalās krietni ātrāk – ne vairāk kā pāris mēnešu laikā, taču papīra pārstrāde ļauj saglabāt esošās mežu platības. Viena tonna makulatūras aizstāj 4 kubikmetrus koksnes, kas ļauj saglabāt 14 pieaugušus kokus. Bet plastmasas izstrādājumu sadalīšanās laiks ir 100 gadi un vairāk. Plastmasas pamatizejviela ir nafta, kas ir neatjaunojams dabas resurss. Piemēram, dzērienu plastmasas pudele jeb PET pudele vidē sadalās vismaz 450 gadu laikā, turklāt neviena dabiskā baktērija šo materiālu „neēd”. Izmetot atkritumus sadzīves atkritumu konteinerā, tie tiek apglabāti poligonos, savukārt, sašķirotie atkritumi tiek otrreizēji pārstrādāti un lietoti atkārtoti.

Pielikums

Dalies