Projekta partneru vizīte Latvijā

Projekta ietvaros 2012. gada 25. un 26. oktobrī  Plastic Zero partneri apmeklēja Latviju, lai iepazītos ar mūsu valsts pieredzi attiecībā uz valsts likumdošanu, plastmasas šķirošanas un pārstrādes iespējām, apmeklējot uzņēmumus, kuri veic plastmasas atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi.

Lai iepazītos ar praktisko darbību, tika apmeklēta Latvijas atkritumu saimniecības asociācija „LASA” Rīgā, kuras vadītāja R. Bendere iepazīstināja ar valsts likumdošanas aktualitātēm un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā. Savukārt, uzņēmumos „Nordic Plast” Jelgavā, „Recolat” un „Eko Kurzeme” Liepājā, kā arī  CSA poligonā „Ķīvītes” Grobiņā bija iespēja iepazīties ar šo uzņēmumu praktisko darbību.

Paldies visiem augstākminētajiem uzņēmumiem par atsaucību!

Sižetu, kā samazināt plastmasas atkritumus [15.11.2012.], var noskatīties šeit.

Foto Z.Siksna

Dalies