NORD PLUS projekts “Efektīvas konsultāciju metodes atkritumu apsaimniekošanā”, Nr. NPAD -2015/10188

Pamatojums:

Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas politika aicina novērst atkritumu rašanos  un pārstrādāt atkritumus. Taču prakse pierāda, ka trūkst efektīvu  un visaptverošu konsultāciju par atkritumu saimniecības pakalpojumiem, pārstrādes iespējām un nepieciešamību šķirot atkritumus.

Precīzas atkritumu apsaimniekošanas informācijas saņemšana ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, lai cilvēki sāktu šķirot atkritumus un darītu to pareizi. Šādas konsultācijas nepieciešamas ne tikai privātajam un publiskajam sektoram, bet arī ikvienā mājsaimniecībā.

Norises laiks: 01.09.2015 – 31.08.2017

Vadošais partneris:

SYKLI Somijas vides izglītības skola (SYKLI Environmental School of Finland) (www.sykli.fi)

Partneri:

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (www.lasa.lv)

– SIA ”Liepājas RAS” (www.liepajasras.lv)

– Tartu Vides izglītības centrs (Tartu Environmental Education Centre) (www.tartuloodusmaja.ee)

Projekta mērķis: uzlabot atkritumu radītāju šķirošanas prasmes un zināšanas, lai cilvēkus motivētu pareizi atdalīt atkritumus un sagatavot tos turpmākai pārstrādei jau to rašanās avotā.

Projekta ietvaros tiks apkopotas efektīvākās metodes komunikācijai ar mērķgrupām  par atkritumu apsaimniekošanu, t.i. informatīvie materiāli, vadlīnijas, bukleti, video, animācija, spēles u.c.

Projekta rezultāti:

1.       Izveidots starptautisks e-mācību kurss / platforma, kurā atkritumu apsaimniekošanas konsultanti varēs 

iepazīties un apgūt efektīvākās informēšanas un konsultāciju metodes;

2.       Apkopota  labākā prakse atkritumu apsaimniekošanas atpazīstamības veidošanā un konsultāciju sniegšanā;

3.       Konsultāciju metožu aprobācija praksē.

Dalies