Noslēdzies pētījums par sporta zāles apmeklētāju paradumiem un vēlmi samazināt plastmasas atkritumu apjomus

Ir noslēdzies SIA „Liepājas RAS” divu mēnešu laikā veiktais pētījums „Royal Fitness” sporta klubā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik daudz PET pudeļu sporta kluba apmeklētāji izlieto un kā būtu jārīkojas, lai šo daudzumu samazinātu.

Lai noskaidrotu, vai sporta zāles apmeklētāji būtu gatavi mainīt savus paradumus, SIA „Liepājas RAS” sadarbībā ar „Royal Fitness” veica praktisku testu. Sporta klubā „Royal Fitness” uzstādīja izlietotajām plastmasas pudelēm paredzētu atkritumu konteineru un SIA „Venden” ūdens iekārtu ar 18,9l dabīgā avota ūdens pudeli.

Dabīgā avota ūdens tika piedāvāts bez maksas, aicinot apmeklētājus lietot uzpildāmu sporta pudeli.

Pētījuma rezultāti liecina, ka, piedāvājot dabīgo ūdeni bez maksas un tai pašā laikā nepiedāvājot plastmasas glāzītes, atkritumu konteinerā izmesto ūdens pudeļu daudzums pakāpeniski, bet samazinājās. Šo divu mēnešu laikā iegūtie dati rāda, ka vidēji vienā dienā izlietoto PET pudeļu daudzums samazinājās no 5,1 pudelei dienā novembra sākumā līdz 3,1 pudelei dienā decembra beigās. Attiecīgi radās samazinājums no 0,18 kg plastmasas dienā uz 0,11 kg dienā jeb par 40% mazāk. Ja novembrī izlietoto PET pudeļu svars sastādīja 5,38 kg, tad decembrī tie jau bija vairs tikai 3,52 kg jeb par 1,86 kg mazāk. CO2 ekvivalenta izteiksmē samazinājums ir par 3,7 kg.

Kā novēroja sporta kluba pārstāvis Aigars Laugalis, pirmās 2 nedēļas bija laiks, lai  apmeklētāji pierastu pie šāda pakalpojuma.  Pozitīvi vērtējams tas, ka pētījuma laikā sportisti ir aktīvāk sākuši lietot uzpildāmās sporta pudeles.

Lai arī šādas pudeles ražošanā materiāls tiek patērēts vairāk, tomēr ilgtermiņā tai ir mazāka ietekme uz vidi nekā PET pudelei, kas ne vienmēr tiek atkārtoti izmantota. Sporta pudeles salīdzinoši augstā cena arī motivē lietotājus to izmantot atkārtoti, uzpildot ar ūdeni vai cita veida sporta dzērienu, atsakoties no regulāriem PET pudeļu pirkumiem.

Otrs pētījuma mērķis bija novērot, cik daudz bez maksas piedāvātais ūdens tiek patērēts. Un šeit jāmin, ka sporta kluba apmeklētāji šo iespēju ir novērtējuši atzinīgi. Divu mēnešu laikā ir izdzerti 945 litri ūdens vai gandrīz 16 litri dienā.

SIA „Liepājas RAS” pārstāvji, pārskatot savākto PET pudeļu daudzumu, secināja, ka daļa no izlietotajām PET pudelēm nebija saplacinātas. Jāatgādina, ka PET pudeles ir vēlams saplacināt, lai tām paredzētajā konteinerā atstātu vairāk vietas un tas nepildītos tik ātri.  

Jāatzīmē, ka jau pirms šī testa uzsākšanas, sporta kluba vadība mudināja zāles apmeklētājus izlietotās PET pudeles ievietot speciāli šim nolūkam paredzētā konteinerā, kā arī,  izvietojot informāciju, motivēja šķirot PET pudeles.

SIA “Venden” Liepājas filiāles klientu menedžere Eva Kļava saka paldies “Liepājas RAS” par iespēju sadarboties: “Ir jāpiekrīt, ka šāds pētījums noteikti ir videi draudzīgs. Pētījuma laikā piedāvājām sporta zāles apmeklētājiem lietot avota ūdeni. Kā zinām,  ūdens, it īpaši – dabīgs  ūdens,  ir svarīga ikdienas un sportistu uztura sastāvdaļa. „Royal Fitness” ir nolēmuši arī tālāk turpināt sadarbību ar „Venden”, piedāvājot sporta kluba apmeklētājiem bezmaksas zemas mineralizācijas dabīgo minerālūdeni, kuru var lietot bez ierobežojuma.”

Aigars Laugalis secina, ka „Liepājas RAS”, iesaistot „Royal Fitness” šajā pētījumā, ir radījis labu bāzi tam, lai videi draudzīga uzņēmējdarbība var attīsties arī turpmāk: „Tā teikt, pirms tam bijām amatiera līmenī, bet nu jau ar ekspertu palīdzību esam attīstījušies. Sporta klubs „Royal Fitness” ir pateicīgs par iespēju  piedalīties šajā pētījumā un labprāt arī turpmāk iesaistītos dažādos projektos, sadarbojoties ar  partneriem arī citās jomās, lai kaut nedaudz radītu pievienotu vērtību sabiedrībai kopumā”.

„Liepājas RAS” pārstāvji uzsver, ka jebkura mazākā iespēja izvairīties no atkritumu radīšanas ir solis pretī vides saudzēšanai. Atkritumu rašanās novēršana vai samazināšana ir ar vismazākajām vides un ekonomiskā dzīves cikla izmaksām, tā neprasa ne savākšanu, ne materiālu pārstrādi.

Pētījums „Plastmasas iepakojuma atkritumu rašanās novēršana sporta klubā „Royal Fitness” tiek īstenots saistībā ar Eiropas Savienības Life + programmas finansēto starptautisko projektu „Publiskā un privātā partnerība plastmasas atdalīšanas un atkritumu kopējās plūsmas iespēju izpēte (saīsināti „Plastic Zero”). Iegūtie rezultāti un dati tiek analizēti un izmantoti projekta ietvaros.


Sagatavoja:

M. Dubrovskis –  Projekta „Plastic Zero” vadītāja asistents un speciālists dabas zinātnēs un ģeogrāfiskās informācijas sistēmā;

Z. Siksna –  SIA „Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste.

Dalies