Papildu informācija iepirkuma “Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” nolikumā

01.04.2011.

Papildu informāciju iepirkuma “Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” nolikumā skatīt pievienotajā pielikumā.

Pielikums

Dalies