Papildu informācija iepirkumam „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”

14.04.2011.

Papildu informāciju iepirkuma procedūras „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes””(iepirkuma  identifikācijas Nr. SIA „Liepājas RAS” 2011/1) nolikumā skatīt pievienotajā pielikumā.

Pielikums

Dalies