Papildus informācija iepirkumam „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (iepirkuma identifikācijas Nr. LRAS 2013/3 KF)

 
Papildus informāciju Nr. 1 iepirkuma procedūras „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (iepirkuma identifikācijas Nr. LRAS 2013/3 KF) nolikumā skatīt pievienotajā pielikumā.

Pielikums

Dalies