Papildus informācija iepirkumam „Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā „Ķīvītes” ID Nr. LRAS 2012/2KF

03.12.2012.

Papildus informāciju Nr. 2 iepirkuma procedūras Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā „Ķīvītes” ID Nr. LRAS 2012/2KF nolikumā skatīt pievienotajā pielikumā.

Pielikums

Dalies