Pasaules pieredze – būvniecības atkritumi un otrreizēji un/vai vairākkārtīgi izmantojami materiāli

Uzņēmuma pārstāvji janvārī piedalījās divu dienu vebinārā, ko rīkoja sadarbības tīkls C40 https://www.c40.org/, kurā apvienojušās pasaules lielākās pilsētas, kam rūp klimata pārmaiņas. C40 platforma ar tīklošanas iespējām ir atzīts par efektīvu instrumentu, lai sadarbotos, apmainītos ar pieredzi, mērķtiecīgi spertu jēgpilnus, izmērāmus, ilgtspējīgus  soļus klimata pārmaiņu virzienā. Šo piedalīšanās iespēju, lai uzzinātu vairāk par klimata pārmaiņām, par resursu izmantošanu un par atkritumu apsaimniekošanu, sarūpēja ES Horizonts starptautiskā projekta CIRCuIT- “Circular Construction In Regenerative Cities” https://www.circuit-project.eu/  (kur Uzņēmums ir sekotāja statusā) vadība. CIRCuIT ir vērsts uz aprites ekonomikas principu izpēti un ieviešanu celtniecības sektorā. Vebināra temats – būvniecības atkritumi un otrreizēji un/vai vairākkārtīgi izmantojami materiāli.

Runātāji (gan pašvaldības aprites ekonomikas vadītājs (Amsterdama), gan celtniecības atkritumu menedžeris (Dubaja), gan citi lika uzsvaru uz tādiem jautājumiem kā

 • ·         Pirms ēku nojauc nepieciešams veikt ēkas auditu par iespēju otrreiz vai atkārtoti izmantot būvniecības materiālus pirms tie kļūst par atkritumiem (Londonas pārstāvis).
 • ·         Būvniecībā izmatojamiem materiāliem nepieciešams ieviest pases (Amsterdamas pārstāvis).
 • ·         Jāizveido viena kopīga digitāla tirdzniecības platforma – uzskaites un pārvaldības sistēma visiem apritē esošiem un jau iepriekš saražotiem materiāliem (Amsterdamas pārstāvis).
 • ·         Jāpieņem aprites ekonomikas likums, kas paredzētu, vai atkārtoti tiek izmantoti atkritumi vai materiāli no atkritumiem (Skotijas pārstāvis).
 • ·         Un daudziem citiem, kurus savija kopā viens moto: Paveikt vairāk ar mazāku resursu patēriņu (To do more with less).

Viens no C40 sadarbības tīkliem ir apvienojis partnerus un interesentus ar kopīgu mērķi – pārvērst atkritumus resursos https://www.c40.org/networks/waste-to-resources, lai pēc iespējas veiksmīgāk sasniegtu pāreju uz bez-atkritumu (Zero Waste) sabiedrību, samazinot atkritumu radīšanu, samazinot apglabājamo vai sadedzināmo atkritumu apjomus, ieviešot reģeneratīvas un aprites ekonomikas principus. Šīs tīklošanas vadību ir uzņēmusies Sanfrancisko.

Pilsētas, kas ir iesaistījušās šajā tīklā, ir parakstījušas vai gatavojas parakstīt deklarāciju par virzību uz bez-atkritumu sabiedrību. Deklarācijā ir izvirzīti ambiciozi mērķi:

 1. 1.      Samazināt sadzīves atkritumu radīšanu par vismaz 15% uz cilvēku līdz 2030. gadam salīdzinot ar 2015. gadu.
 2. 2.      Samazināt apglabājamo un sadedzināmo sadzīves atkritumu apjomu par 50% līdz 2030. gadam salīdzinot ar 2015. gadu; un līdz 2030. gadam palielināt  apjomu, kas nenonāk poligonos vai dedzinātavās vispār, līdz vismaz 70%.

Mērķu sasniegšanai pilsētas ir definējušas konkrētus uzdevumus, t.sk.:

 • ·         Samazināt pārtikas zudumus.
 • ·         Bioloģisko atkritumu dalīta vākšana un pārstrāde.
 • ·         Vietējas un plašākas nozīmes politikas izstrāde un ieviešana.
 • ·         Samazināt celtniecības atkritumu apjomus, kāpināt pārstrādes tempus, materiālus izmantot vairākkārtīgi.
 • ·         Sabiedrības informēšana, aptverot dažādas sabiedrības kopienas ar atbilstošiem saziņas instrumentiem un visās nepieciešamajās valodās.
 • ·         Nodrošināt vienlīdzīgas labuma gūšanas iespējas visiem pilsētas iedzīvotājiem.
 • ·         Regulāri ik pa diviem gadiem informēt sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem.

Pasaules Bankas ziņojumā (What a Waste 2.0)ir ietverta informācija un prognozes par atkritumu apjomiem nākotnē, ja nekas netiks darīts jau šodien

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

Plašāku informāciju angļu valodā var iegūt norādītajās interneta vietnēs.

Foto:https://www.pexels.com/photo/stairs-light-city-street-6434118/

Sagatavoja R. Dubrovska

Dalies