Plastmasas pārstrādes iespēju novērtējums plastmasas pārstrādes rūpnīcās Latvijā

Šā gada martā SIA “Liepājas RAS” pārstāvji LIFE+ projekta “Plastic Zero” ietvaros apmeklēja divus plastmasas pārstrādes uzņēmumus – SIA “Nordic Plast” un AS “PET Baltija”.
Ar šiem uzņēmumiem “Liepājas RAS” projekta ietvaros ir noslēdzis vienošanos un regulāri risina ar plastmasas pārstrādi saistītus jautājumus.
Uzņēmums “Nordic Plast” pārstrādā lietotas polietilēna LDPE plēves un cieto plastmasu HDPE. Pārstrādes procesa galaprodukts ir augstvērtīgas granulas.
“PET Baltija”pārstrādā izlietotas PET (polietilēnteraftalāts), ražojot augstvērtīgas PET pārslas.
Apmeklējumi uz šiem pārstrādes uzņēmumiem tika veikti testu ietvaros, kuri no “Liepājas RAS” atkritumu poligonā atšķirotajiem plastmasas veidiem no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas der pārstrādei un kuri neder.

Atdalītie plastmasas atkritumu daudzumi tika noādāti uz minētajiem plastmasas pārstrādes uzņēmumiem novērtēšanai. Rezultātā tika secināts, ka šobrīd esošās tehnoloģijas, kas atrodas minētajos uzņēmumos (kā arī apkopotā informācija no citiem plastmasas pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, tādiem kā SIA „RecoLat” un SIA „Green World”, kurus Liepājas RAS pārstāvji šī projekta ietvaros apmeklēja iepriekš), var pārstrādāt 60% no šīs plastmasas. Pārējie 40% no plastmasas Latvijā nav pārstrādājami.

Viena no problēmām, kas iezīmējās apmeklējuma laikā, bija marķējums, kas ne uz visiem plastmasas iepakojuma veidiem ir attēlots, līdz ar to šādu materiālu nav iespējams identificēt. Plastmasas pārstrādātāji lūdza šo problēmu izcelt un iespēju robežas darīt par to zināmu Eiropas padomei, kas varētu pieņemt attiecīgus lēmumus, ka EU drīkst izplatīt preces uz kuru iepakojumiem ir atšifrēts iepakojuma veids.
Otra problēma, ka Latvijā nav izstrādāta likumdošana attiecībā uz RDF nododamo materiālu cementa rūpnīcā “CEMEX”. Priekšroka tiek dota ārvalstu tirgum, ne vietējam.
Trešā problēma ir daudzslāņu plastmasa, kas ir zemas kvalitātes un neder pārstrādei. Dažāda veida plastmasai ir sava degšanas un kušanas temperatūra, bet, lai to pārstrādātu, ir jābūt viena veida materiālam.
Pielikumā foto no “PET Baltija” – PET pārstrādes procesā radušās pārslas.

Sagatavoja:

„Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste Z.Siksna

Dalies