Precizējumi atklātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/3 KF) IUB paziņojumā par līgumu

SIA „Liepājas RAS” norāda, ka pēc IUB sniegtā atzinuma, līguma darbības laiks / izpildes termiņš, kas norādīts Paziņojumā par līgumu (skatīt http://www.iub.gov.lv/pvs/show/320154) ir 30 mēneši, t. sk. 6 mēneši preču piegādes laiks un 2 gadi garantijas periods (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju).

Dalies