Projekta CIRCuIT webināra kopsavilkums

SIA “Liepājas RAS” kā sekotāja ir iesaistījusies starptautiskā projektā “CIRCuIT” (“Circular Construction In Regenerative Cities”), kas vērsts uz aprites ekonomikas principu izpēti un ieviešanu celtniecības sektorā. 3.11.2020 Kopenhāgenā notika webinārs par pirmajiem projekta rezultātiem.

Projekts sākās 2019.gada vidū ar 30 dalībnieku, t.sk. SIA Liepājas RAS, iesaistīšanos un galvenajiem partneriem no Londonas, Kopenhāgenas, Hamburgas un Helsinkiem.

Projektā iekļautās jomas ir:

1.      Būvju nojaukšana un materiālu atkārtota izmantošana

2.      Atjaunošana un pārveidošana

3.      Ieteikumi ēku projektēšanai un attīstībai nākotnē atbilstoši aprites ekonomikas principiem

Projektā tiek veikti pētījumi un apkopoti dati par:

1.      Pašvaldības lomu un pilsētplānošanu

2.      Materiālu un datu izsekojamību

3.      Apmācība un pieredzes apmaiņa

Kā piemērs tika apskatīts Kopenhāgenā izstrādātais instruments uz ilgtspējīgu attīstību:

1.      2018.g. iestrādāja ilgtspējības pamata principus vietēja līmeņa plānošanas dokumentos

2.      2019.g. izstrādāja jaunu ilgtspējības instrumentu (vadlīnijas)

3.      2020.aug. politiķu lēmums par ilgtspējības instrumenta izmantošanu plānošanas dokumentos

4.      2020.+ izglītot un apmācīt plānotājus instrumenta izmantošanā/pielietošanā

Arī Londonas partneri prezentēja savu izstrādāto rokasgrāmatu ar ieteikumiem uz ilgtspējīgu attīstību, tostarp samazināt atkritumus un atbalstīt aprites ekonomiku, optimizēt izmantojamās teritorijas kapacitāti, piemērot ilgtspējības standartus projektēšanā, paildzināt būves dzīves ciklu un nodrošināt būves izmantošanas elastību, standartiem atbilstoša materiālu izvēle, t.sk. otrreizēji izmantojamie materiāli. Tātad projektēt tā, lai samazinātos atkritumu daudzums!

Projektēšanai izvirzītas prasības:

1.      Stratēģiska pieeja

2.      Atbildība par aprites ekonomiku

3.      Izmantojamo materiālu izsekojamības pase

4.      Pārstrādes un atkritumu ziņojums

Vairāk informācijas klāt pievienotajos dokumentos un saitē.

Dalies