Projekta sanāksmes Tamperē, Somijā

Š.g. 14. un 15. martā Life + projekta Plastic Zero projektaietvaros notika kārtējā Virsvadības komitejas sēde un Stratēģiskās padomes sanāksme. Šoreiz abas tikšanās notikaTamperē, Somijā.

Virsvadības komitejas sēdē tika pārrunāta projekta attīstībasgaita un izanalizēti sadarbības partneru izveidotie forumi un uzsāktie testi plastmasas atkritumu samazināšanas un savākšanas jomās. Projekta vadošais partneris  irKopenhāgenas pašvaldība (Dānija). Sadarbības partneri ir: Malmes pašvaldība – Zviedrija, Hamburgas pilsētas pašvaldībaar federālo zemi, SIA „Liepajas RAS” – Latvija, PirkanmaanJätehuolto OY – Tamperes reģiona atkritumuapsaimniekošanas uzņēmums, Amagerforbrænding – atkritumu apsaimniekošanas & enerģijas ražošanasuzņēmums – Dānija, Olborgas Universitāte – Dānija.

Interesanti atzīmēt, ka Kopenhāgenas pašvaldības organizētieforumi parādījuši, ka plastmasas preču ražotājiem ir lielspieprasījums pēc augstas kvalitātes pārstrādātās plastmasas. Kopenhāgenas pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība aruzņēmumu „Superfos” plastmasas krāsu bundžu pārstrādesjomā, lai radītu plastmasas materiāla izmantošanasnepārtrauktības ciklu jaunu krāsu bundžu ražošanas procesā. Citā forumā pašvaldība sadarbībā ar restorāniem un ēdienuiepakojuma ražotājiem testē iespējas ēdienu plastmasasiepakojumu pārstrādāt tādā pašā kvalitātē, lai tas atbilstuēdienu iepakošanas higiēnas prasībām. Vēl viens apspriestaistemats Kopenhāgenā bija par melnas krāsas plastmasasmateriāla šķirošanas sarežģītību, jo esošās šķirošanastehnoloģijas neļauj atpazīt melnas krāsas plastmasu, kasnozīmē, ka šī plastmasa netiek pārstrādāta. Alternatīva krāsaspigmenta pielietošana plastmasas izstrādājumu ražošanāļautu vairāk atšķirot un pārstrādāt plastmasu. Malmespašvaldība pēta iespējas, kā samazināt bīstamo vielu klātbūtnibērnu rotaļlietās, kā arī bērnudārzos aizstāt plastmasas grīdasar videi un cilvēka veselībai draudzīgāku grīdas materiālu, mudinot ražotājus aktīvāk strādāt pie bīstamu vieluneizmantošanas preču ražošanā.

Savukārt, SIA „Liepājas RAS” plastmasas atkritumu savākšanuveicina ar izbraukumu konteineru nodrošināšanu pašvaldībāsun atkritumu dalītās vākšanas konteineru izvietošanu Liepājaspašvaldības iestādēs. Pirmie dati ir apkopoti un rezultāti tikaprezentēti Tamperē notikušajā sēdē. Prezentāciju skatīt pielikumā.

Tampere_1.jpg
M. Dubrovskis ar Liepājas RAS prezentāciju. Foto Z. Siksna

Stratēģiskās padomes sanāksmē bija tikšanās ar Somijasplastmasas industrijas asociācijas vadītāju, kas iepazīstināja ar Somijas plastmasas ražošanas industrijas vēsturi. Sīkāk par Somijas pieredzi var uzzināt šeit

Pēc tam sanāksmes dalībniekiem bija iespēja iepazīties arTamperes reģiona atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumaizbūvēto atkritumu savākšanas pneimatisko sistēmu Vuorespašvaldībā, kuras princips ir atkritumus sūknēt no konteineriem uz atkritumu savākšanas staciju, līdz ar to mājuiedzīvotāju ikdiena netiek traucēta ar atkritumu savākšanasmašīnu pārvietošanos iekšpagalmos. Sīkāk var iepazīties šeit.

Tampere_2.jpg
Metro Taifun atkritumu savākšana. Foto Z.Siksna

Uzziņai: Tamperes reģiona atkritumu apsaimniekošanasuzņēmums pieder 17 reģiona pašvaldībām. Uzņēmumsnodrošina atkritumu savākšanu, kontraktējot transportapakalpojumus, un apsaimnieko atkritumu apglabāšanaspoligonu, gatavo kompostu, ko izmanto atkritumu kalnapārsegšanai un arī pārdod klientiem tālākai izmantošanai, savāc atkritumu gāzi slēgtajās poligona daļās, ražo elektrību, ko patērē, galvenokārt, pašu vajadzībām, ražo kurināmo no atkritumiem (RDF). Sīkāka informācija šeit. 

Tampere_3.jpg
Tampere_4.jpg
Tamperes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas poligons. Foto Z.Siksna

Dalies