Projektēšanas un būvniecības iepirkuma rezultāti

16.03.2011.

SIA „Liepājas RAS” informē, ka ir noslēdzies iepirkums „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācijas, materiālu un tehnikas novietnes projektēšana un būvniecība poligonā „Ķīvītes"” ID Nr. LRAS 2010/3 ES KF, kurā par uzvarētāju atzīta A/S „SCO Centrs”.

Dalies