SIA “Liepājas RAS” informē, ka ir pārtraukta iepirkuma „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Iepirkuma Id. Nr. LRAS 2013/3 KF) procedūra

Dalies