SIA “Liepājas RAS” izsludina atklātu konkursu „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Id.Nr. LRAS 2013/5 KF)

Ar konkursa nolikumu var iepazīties, aplūkojot klāt pievienotos dokumentus.

Pielikums

Dalies