SIA „Liepājas RAS” izsludina atklātu konkursu „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes””

01.03.2011.

ProjektaSadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionāpoligonaĶīvītesinfrastruktūras pilnveidošana“, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIALiepājas RAS” izsludina atklātu konkursu  „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Id.Nr. SIA „Liepājas RAS” 2011/1). Ar konkursa nolikumu un vispārīgiem noteikumiem var iepazīties, aplūkojot klātpievienotos failus.

Pielikums

Dalies