SIA “Liepājas RAS” izsludina atklātu konkursu “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība” un atklātu konkursu „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācijas, materiālu un tehnikas novietnes projektēšana un būvniecība poligonā „Ķīvītes”

17.12.2010.

ProjektaSadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atīstība Liepājas reģionāpoligonaĶīvītesinfrastruktūras pilnveidošana“, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIALiepājas RAS” izsludina:

 

 1. Atklātu konkursu „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība(Id. Nr. LRAS 2010/2). Ar konkursa nolikumu un Vispārīgiem noteikumiem var iepazīties, aplūkot klātpievienotos failus:

Vispārīgie noteikumi;

Konkursa nolikums.
 

2. Atklātu konkursu „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācijas, materiālu un tehnikas novietnes projektēšana un būvniecība poligonā „Ķīvītes”(id.Nr.LRAS 2010/3)     

Ar konkursa nolikumu un papildus informāciju var iepazīties, aplūkojot klātpievienotos failus:

Konkursa nolikumsenergošūnu optimizācija;

Būvju novietojums;

Topogrāfija;

Apvienoto šūnu plāns;

Infiltrāta baseins;

Materiālu tehnikas novietne;

Atkritumu 1. kārta;

Atkritumu 2. kārta;

Atkritumu 3. kārta;

Ģeoloģiskā izpēte.

 

ProjektaSadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atīstība Liepājas reģionāpoligonaĶīvītesinfrastruktūras pilnveidošana“, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIALiepājas RAS” izsludina:

 

 1. Atklātu konkursu „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība(Id. Nr. LRAS 2010/2). Ar konkursa nolikumu un Vispārīgiem noteikumiem var iepazīties, aplūkot klātpievienotos failus:

Vispārīgie noteikumi;

Konkursa nolikums.
 

2. Atklātu konkursu „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācijas, materiālu un tehnikas novietnes projektēšana un būvniecība poligonā „Ķīvītes”(id.Nr.LRAS 2010/3)     

Ar konkursa nolikumu un papildus informāciju var iepazīties, aplūkojot klātpievienotos failus:

Konkursa nolikumsenergošūnu optimizācija;

Būvju novietojums;

Topogrāfija;

Apvienoto šūnu plāns;

Infiltrāta baseins;

Materiālu tehnikas novietne;

Atkritumu 1. kārta;

Atkritumu 2. kārta;

Atkritumu 3. kārta;

Ģeoloģiskā izpēte.

Pielikums

Dalies