SIA “Liepājas RAS” izsludina atklātu konkursu “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”

06.04.2011.

Projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionāpoligonaĶīvītesinfrastruktūras pilnveidošana“, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIALiepājas RAS” izsludina  atklātu konkursu „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība(Id. Nr. LRAS 2011/3).

Ar konkursa nolikumu un Vispārīgiem noteikumiem var iepazīties, aplūkojot klātpievienotos failus.

Pielikums

Dalies