Tehnikas piegādes pirmās iepirkuma daļas rezultāti

23.09.2011.

SIA "Liepājas RAS" informē, ka 2011. gada 22. septembrī pieņemts lēmums par atklātā konkursa  „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde sadzīves atkritumu poligonam “Ķīvītes”” (Id. Nr. SIA „Liepājas RAS” 2011/1) 1. iepirkuma daļu: Atkritumu kompaktora piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana, kurā par uzvarētāju atzīts Konsorcijs „RTS”.

Dalies