Tiek izbeigta būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības iepirkuma procedūra

01.04.2011.

SIA „Liepājas RAS” izbeidz iepirkuma procedūru „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionāpoligona “Ķīvītes” infrastruktūras pilnveidošana”,Nr.3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001” (Id. Nr. LRAS 2010/2) bez rezultātiem. Pretendents atteicās slēgt līgumu.

Dalies