Universālais smalcinātājs

(Papildināts)

30.09.2020

Vakar Liepājas Universitāte iesniedza atskaiti un nodeva smalcinātāja – maisītāja prototipu SIA Liepājas RAS saskaņā ar 2019. gada  22. novembrī noslēgto līgumu Nr. LRAS-2019/9 par eksperimentālās izstrādes veikšanu. Šī līguma ietvaros Liepājas Universitātes eksperti ir izstrādājuši smalcināšanas un sajaukšanas procesu optimālos parametrus, parādījuši vislabāko tehnisko risinājumu un konstrukciju smalcinātājam – maisītājam, noteikuši komponenšu sastāvu un izgatavošanas tehnoloģiju 2 siltināšanas materiāliem (berams un loksnēs) un izstrādājuši smalcinātāja – maisītāja optimālos darba režīmus. SIA Liepājas RAS ir saņēmusi arī izstrādāto smalcinātāja – maisītāja prototipu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” (Nr. 1.2.1.2/16/I/001)ietvaros.

—-

23.11.2019.

SIA Liepājas RAS 2019. gada 24. septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. VP-L-2019/52 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) par atbalsta saņemšanu, līdzfinansējot eksperimentālo izstrādi pasākuma “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līguma ietvaros Aģentūra izsniedza SIA Liepājas RAS vaučeru Nr. 65 ar vērtību EUR 3498,34.

 Vaučers Nr. 65 (VP-L-2019/52)

SIA “Liepājas RAS” reģ. Nr. 42103023090 noslēdza līgumu Nr. VP-L-2019/52 par atbalsta saņemšanu “Smalcinātāja – maisītāja prototipa izstrādei, lai noskaidrotu tā optimālos darba režīmus un lai izstrādātu 2-3 siltināšanas materiālu veidu (berams materiāls, loksnes) optimālākās receptes”. Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” (Nr. 1.2.1.2/16/I/001)ietvaros.

Par eksperimentālās izstrādes pakalpojuma veikšanu SIA Liepājas RAS 2019. gada  22. novembrī noslēdza līgumu Nr. LRAS-2019/9 ar Liepājas Universitāti. Ar vaučera palīdzību tiks līdzfinansētas šī pakalpojuma izmaksas 85% apmērā.

Dalies