Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir informācijas sniegšana par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja trauksmes cēlējs (fiziska persona) šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Fiziskai personai ir tiesības celt trauksmi it īpaši par šādiem iespējamiem pārkāpumiem:

 1. amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 2. korupcija
 3. finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana
 4. izvairīšanās no nodokļu samaksas
 5. vides drošības vai sabiedrības veselības apdraudējums
 6. darba drošības apdraudējums
 7. būvniecības drošības apdraudējums
 8. pārkāpumi publisko iepirkumu jomā
 9. cilvēktiesību pārkāpumi
 10. konkurences tiesību pārkāpumi un citos gadījumos

Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Trauksmes cēlēja ziņojums vai iesniegums ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” iesniedzams SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība):

 • nosūtot to uz e-pasta adresi trauksme@liepajasras.lv
 • ziņojot to mutvārdos Sabiedrības administratīvajai direktorei (tel. 29147017), kas Sabiedrībā veic Kontaktpersonas funkcijas
 • ievietojot to pastkastē “Ziņojumiem”, kas atrodas Sabiedrības administrācijas ēkas vestibilā

Turpmākā rīcība ar trauksmes cēlēja ziņojumu tiks īstenota atbilstoši Sabiedrības Ētikas kodeksam.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā:

 • nosūtot to uz e-pasta adresi: trauksmescelsana@liepaja.lv
 • ziņojot to mutvārdos Liepājas valstspilsētas administrācijas Kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties. Trauksmes cēlēju kontaktpersona: Antra Brūna, Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece, tālrunis: 63404794, e-pasts: antra.bruna@liepaja.lv
 • Nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Slēgtā aploksnē ievieto aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, uz aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai”. Slēgto aploksni var iemest arī Liepājas administrācijas telpās izvietotajā pastkastē, kas atrodas Rožu ielā 6, 2. stāvā pie 229. kabineta

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt Valsts kancelejā:

Asnate Sikorska
105. kabinets, Brīvības bulvāris 36, Rīga
Tālr.: 67082837
E-pasts: trauksme@mk.gov.lv

Noderīga informācija: www.trauksmescelejs.lv

Pielikumi

Dalies