Uzņēmums

Liepajas RAS balva 2023 platīna kategorijā logo
Ģimenei draudzīga darbavieta logo
Liepājas RAS pozitīva kredītspēja logo
Līdzsvara balva logo
Misija Nulle logo

SIA “Liepājas RAS” pamatdarbība

SIA „Liepājas RAS” ir dibināta 2000. gada 24. februārī ar mērķi realizēt šīs pašvaldību kapitālsabiedrības dalībnieku intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā, kā arī citās komercdarbības jomās.

Kapitālsabiedrības darbības veids (NACE klasifikators): atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21). 

Kapitālsabiedrība apsaimnieko reģionālo sadzīves atkritumu poligonu “Ķīvītes” Grobiņas pagastā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi Šķēdē, nodrošinot Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas  reģiona atkritumu apglabāšanu, priekšapstrādi pirms apglabāšanas, tai skaitā, bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un atkritumu gāzes ieguvi pārstrādes procesā.

Savu darbību veic saskaņā ar atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006.

Kapitālsabiedrība veic elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību.

Kapitālsabiedrība veic sava nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšanu.

Liepājas RAS Kapitāldaļu shēma

Reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir 920 881 EUR. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai pieder 4 262 kapitāla daļas 606 427 EUR nominālvērtībā jeb 65,8529 %. SIA “RAS 30” pieder 1 997 kapitāla daļas  284 147 EUR kopējā nominālvērtībā jeb 30,856 %. Dienvidkurzemes novada pašvaldībai pieder 213 daļas  30 307 EUR kopējā nominālvērtībā jeb 3,2911 %.

Daļa no Liepājas RAS teritorijas
Daļa no Liepājas RAS teritorijas

Dalies