Uzņēmums

SIA “Liepājas RAS” pamatdarbība

SIA „Liepājas RAS” ir dibināta 2000. gada 24. februārī ar mērķi realizēt šīs pašvaldību kapitālsabiedrības dalībnieku intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā, kā arī citās komercdarbības jomās.

Kapitālsabiedrības darbības veids (NACE klasifikators): atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21). 

Kapitālsabiedrība apsaimnieko reģionālo sadzīves atkritumu poligonu “Ķīvītes” Dienvidkurzemes novadā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi “Šķēde”, nodrošinot visa Liepājas atkritumu apsaimniekošanas  reģiona atkritumu noglabāšanu, atkritumu priekšapstrādi pirms noglabāšanas un biogāzes ieguvi bioenerģētiskajās šūnās. Savu darbību veic saskaņā ar atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006.

Kapitālsabiedrība veic elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību.

Kapitālsabiedrība veic sava nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšanu.

Reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir 920 881 EUR. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai pieder 4 262 kapitāla daļas 606 427 EUR nominālvērtībā jeb 65,8529 %. SIA “RAS 30” pieder 1 997 kapitāla daļas  284 147 EUR kopējā nominālvērtībā jeb 30,856 %. Dienvidkurzemes novada pašvaldībai pieder 213 daļas  30 307 EUR kopējā nominālvērtībā jeb 3,2911 %.

Daļa no Liepājas RAS teritorijas

Dalies