Iepirkumi

Iepirkumu sadaļā tiek izvietota informācija par visiem veicamajiem iepirkumiem.

SIA “Liepājas RAS” iepirkumu plāns pieejams SIA “Liepājas RAS” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2149, sadaļā Iepirkumu plāni.

2024

IzsludinātsParedzamā līguma priekšmetsIepirkuma procedūraIesniegšanas termiņšKontakti
04.07.2024.Saules elektrostacijas izveide
(LRAS 2024/6) 
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12624605.08.2024. plkst. 10:00Par objekta apskati: Dans Perševics, tālr. +371 29481914; e-pasts dans@elnetworks.lv. Par iepirkuma dokumentiem: Baiba Akmentiņa – Čerņecova, tālrunis 29449779, e-pasts birojs@liepajasras.lv
21.06.2024.Būvprojekta dokumentācijas izstrāde SIA “Liepājas RAS” administrācijas ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai

ID:LRAS 2024/5
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/125406
22.07.2024. plkst 11:00
SIA “Liepājas RAS” iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova,
tālr.+371 29449779, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
31.05.2024.Saules elektrostacijas izveide

ID:LRAS 2024/3
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/122496 
iepirkums pārtraukts
Par objekta apskati: Dans Perševics, tālr. +371 29481914; e-pasts dans@elnetworks.lv. Par iepirkuma dokumentiem: Baiba Akmentiņa – Čerņecova, tālrunis 29449779, e-pasts birojs@liepajasras.lv
01.05.2024.SIA “Liepājas RAS” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi 
ID:LRAS 2024/4
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12249520.05.2024. plkst 10:00Ivars Laivenieks, tālr.
+371 294 911 92,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
02.02.2024.Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi 
ID:LRAS 2024/2
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11806818.03.2024. plkst 10:00Armands Niedols, tālr. 29188392,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
24.01.2024.Koģenerācijas iekārtas ekspluatācijas remonts
ID:LRAS 2024/1
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11580327.02.2024. plkst 10:00 Armands Niedols, tālr. 29188392,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2023

IzsludinātsParedzamā līguma priekšmetsIepirkuma procedūraIesniegšanas termiņšKontakti
16.12.2023.Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas apkalpošana atkritumu poligonā “Ķīvītes”
ID:LRAS 2023/6
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11389315.01.2024.
plkst 10:00
Armands Niedols, tālr. 29188392,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
26.04.2023.SIA “Liepājas RAS” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
ID:LRAS 2023/5
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10033510.05.2023.
plkst. 10.00
Ivars Laivenieks, tālr. 29491192,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
21.04.2023.SIA “Liepājas RAS” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
ID:LRAS 2023/4
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99745
03.05.2023.
plkst. 10.00
Ivars Laivenieks, tālr. 29491192,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
18.04.2023.Videi draudzīga kravas furgona piegāde SIA “Liepājas RAS” uzņēmuma darbības nodrošināšanai
ID:LRAS 2023/3
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99624
08.05.2023.
plkst. 10.00
Armands Niedols, tālr. 29188392,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
22.03.2023.Jaunas atkritumu šķirošanas iekārtas iegāde ar pārvietojamu elektroģeneratoru SIA “Liepājas RAS” ražošanas procesu nodrošināšanai
ID:LRAS 2023/2
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96302
24.04.2023. plkst 10.00Armands Niedols, tālr. 29188392,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv
21.02.2023.Videi draudzīga kravas furgona piegāde SIA “Liepājas RAS” uzņēmuma darbības nodrošināšanai
ID:LRAS 2023/1
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9630110.03.2023.
plkst. 10:00
Armands Niedols, tālr. 29188392,
e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2022

IzsludinātsParedzamā līguma priekšmetsIepirkuma procedūraIesniegšanas termiņšKontakti
23.12.2022.Jauna universālā iekrāvēja ar papildaprīkojumu iegāde SIA “Liepājas RAS” ražošanas procesu nodrošināšanai
ID:LRAS 2022/13
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9318623.01.2023.
plkst. 10:00
Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
26.11.2022.Atkritumu atdalītāja (ar gaisa plūsmu) piegāde SIA “Liepājas RAS” ražošanas procesu nodrošināšanai
ID:LRAS 2022/12
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9208027.12.2022.
plkst. 14:00
Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
19.11.2022.Jauna frontālā iekrāvēja piegāde SIA “Liepājas RAS” tehnoloģisko procesu nodrošināšanai
ID:LRAS 2022/10
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91349
22.12.2022.
plkst. 14:00
Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
15.11.2022.Koģenerācijas iekārtas ekspluatācijas remonts
ID:LRAS 2022/11
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9144402.12.2022.
plkst. 14:00
Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
14.09.2022.Par automašīnas (elektromobiļa) piegādi
ID:LRAS 2022/9
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/8992822.11.2022.
plkst. 14:00
Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
14.09.2022.Specializētās tehnikas apkopes un remonta pakalpojumi
ID:LRAS 2022/8
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/8791617.10.2022.
plkst. 14:00
Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
28.07.2022.Vispārīgā vienošanās par sērskābes piegādi
ID:LRAS 2022/7
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/8584415.08.2022. plkst. 14:00Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
23.06.2022.Dīzeļdegvielas piegāde
ID:LRAS 2022/6
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/8258125.07.2022. plkst. 14:00Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
01.06.2022.Atkritumu pārklājuma nodrošināšana sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” ID:LRAS 2022/5Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/8255604.07.2022. plkst. 14:00Armands Niedols, tālr. 29188392, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
17.02.2022.Jaunas traktortehnikas tandēma piekabes iegāde
ID:LRAS 2022/4
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/7291722.03.2022. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
15.01.2022.Dabasgāzes piegāde
ID:LRAS 2022/3
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68666
17.02.2022.
plkst. 14:00
Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
11.01.2022.Vides monitoringa pakalpojumi sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” un rekultivētajā atkritumu izgāztuvē „Šķēde” ID:LRAS 2022/2Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/6849104.02.2022.
plkst. 14:00
Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
10.01.2022.Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un saistīto dokumentu izstrāde
ID:LRAS 2022/1
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68443
04.02.2022. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2021

13.11.2021.Par transportlīdzekļa piegādi SIA Liepājas RAS
ID:LRAS 2021/9
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66284
25.11.2021. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
28.10.2021.Par transportlīdzekļa piegādi SIA Liepājas RAS
ID:LRAS 2021/8
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65543
08.11.2021. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
25.10.2021.Nolietotu riepu nodošana ID:LRAS 2021/6Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63502
11.11.2021. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
02.10.2021.Būvuzraudzība un inženiera pakalpojumi līgumam “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”
ID:LRAS 2021/7
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63683
03.11.2021. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
26.08.2021.Izejvielu laukumu būvniecība un nojumes, konteineru piegāde un uzstādīšana
ID:LRAS 2021/5
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61906
27.09.2021.
plkst. 14:00
Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
20.08.2021.Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei
ID:LRAS 2021/3
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61505
20.09.2021. plkst. 14:00Māris Grīnfelds, tālr.
26424484, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
05.08.2021.Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana un procedūras veikšana
ID:LRAS 2021/4
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61290
16.08.2021. plkst. 14:00Baiba Akmentiņa-Čerņecova, tālr. 29449779, e-pasts:baiba@liepajasras.lv
01.06.2021.Pārstrādājamo atkritumu nodošana ID:LRAS 2021/2Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57892
18.06.2021. plkst. 11:00Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
16.02.2021.Koģenerācijas iekārtas kapitālais remonts ID:LRAS 2021/1Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/5147508.03.2021. plkst. 11:00Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2020

18.12.2020.Industriālo riepu piegāde Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/4950805.01.2021.Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
25.11.2020.Industriālo riepu piegādeSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48264
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
07.12.2020.Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
06.11.2020.BŪVUZRAUDZĪBA UN INŽENIERA PAKALPOJUMI līgumam “Jaunas atkritumu pārstrādes iekārtas izveide saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiemSaite uz pircēja profilu, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/4732107.12.2020.Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
11.08.2020Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanaiSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/4306928.08.2020.Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
18.05.2020Saliekamu betona atbalstsienu elementu iegāde un uzstādīšanaSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/3893929.05.2020.Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
28.04.2020Saliekamu betona atbalstsienu elementu iegāde un uzstādīšana.Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/3755712.05.2020Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
12.02.2020Infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumiSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/3338102.03.2020.Māris Grīnfelds, tālr. 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2019

19.11.2019.Dabasgāzes piegādeSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/2992610.12.2019.
Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
05.11.2019.Par automašīnas iegādi SIA “Liepājas RAS”Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/2959319.11.2019.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
26.08.2019.Koģenerācijas iekārtas kapitālais remontsSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/2612812.09.2019.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
KOMATSU specializētās tehnikas apkopes un remonta pakalpojumiSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24185
20.05.2019.Saliekamu betona atbalstsienu elementu iegāde un uzstādīšanaSaite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21743

31.05.2019. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
08.05.2019.Specializētās tehnikas apkopes un remonta pakalpojumiSaite uz www.eis.gov.lv, kur pieejama konkursa dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/2098930.05.2019. plkst 11.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
19.02.2019.Monitoringa pakalpojumi sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” un rekultivētajā izgāztuvē “Šķēde”Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/1725904.03.2019. plkst.11.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2018

14.11.2018.Nomas laukuma pieslēgums tīkliem – gāzes apgāde, siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumskaitītāji ID:LRAS-2018/14Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Grobiņas SPMK” (reģ.nr. 42103005771). 26.11.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
12.11.2018.Dabasgāzes piegāde
ID:LRAS-2018/13
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “Latvijas Gāze” (40003000642).11.12.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
13.09.2018.Jaunu riepu piegāde frontālajam iekrāvējam VOLVO L70
ID:LRAS-2018/12
Atbilstoši PIL 9.pantam
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Ardala” (42103017747) 
25.09.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
26.06.2018.Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai
ID:LRAS-2018/11
Līguma slēgšanas tiesības 1. un 2. iepirkuma daļā SIA “EURECO” (40103343528).12.07.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
28.05.2018.Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Liepājas RAS” vajadzībām ID:LRAS-2018/9Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Kings” (reģ.nr.42103007310).29.06.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
03.05.2018.Jaunas atkritumu pārstrādes iekārtas izveide saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem projektā “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”
ID:LRAS-2018/8
Atklāts konkurss.
Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10793 
14.06.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
27.03.2018.Par transporta līdzekļa piegādi SIA “Liepājas RAS”
ID:LRAS-2018/7
Atklāts konkurss
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “SD Autocentrs” (reģ.nr. 42103012097)
17.04.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
27.03.2018.Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Liepājas RAS” vajadzībām
ID:LRAS-2018/6
Iepirkuma procedūra pārtraukta17.04.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
20.02.2018.
Gāzes iegūšanas un elektroenerģijas ražošanas kompleksa servisa apkalpošana
ID:LRAS-2018/5
Atklāts konkurss
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “TK Serviss” (reģ.nr. 40103377454)
16.03.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
06.02.2018.Jaunu riepu piegāde lielas noslodzes transportlīdzekļiem
ID:LRAS-2018/4
Atbilstoši PIL 9.pantam
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “ROTOTEH” (reģ.nr. 40103427007)
19.02.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
29.01.2018.Riepu piegāde
ID:LRAS-2018/3
Atbilstoši PIL 9.pantam.Iepirkums pārtrauktsMāris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
22.01.2018.Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana
ID:LRAS-2018/2
Atbilstoši PIL 9.pantamIepirkums pārtrauktsMāris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv
03.01.2018.Buldozera remonta pakalpojumi
ID:LRAS-2018/1
Atbilstoši PIL 9.pantam
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “KONEKESKO LATVIJA” (reģ.nr. 40003450717)
15.01.2018.Māris Grīnfelds, tālr. 63459091, 63459094, e-pasts: birojs@liepajasras.lv

2016

30.11.2016.Sadzīves atkritumu poligona Ķīvītes reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes nodrošināšana
ID:LRAS-2016/10
Atklāts konkurss10.01.2017.Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
03.10.2016.Sadzīves atkritumu poligona Ķīvītes reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes nodrošināšana
ID:LRAS-2016/8
Atklāts konkurss15.11.2016.Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
10.08.2016.Par juridiskās palīdzības sniegšanu
ID:LRAS-2016/9
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim panta pirmo un sešpadsmito daļu15.08.2016.Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
12.08.2016.Dīzeļdegvielas piegāde SIA Liepājas RAS vajadzībām ID:LRAS-2016/7Atklāts konkurss07.09.2016. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
08.07.2016.Mobilas multiparametru mērsistēmas iegāde
ID:LRAS-2016/6
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8(2) prim pantam19.07.2016. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
20.06.2016.Riepu piegāde frontālajam iekrāvējam Volvo A25D
ID:LRAS-2016/5
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8(2) prim pantam05.07.2016. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
15.06.2016.Degvielas uzglabāšanas tvertnes ar uzpildes iekārtu iegāde ID:LRAS-2016/4Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8(2) prim pantam28.06.2016. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
27.05.2016.Ķīmikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona Ķīvītes reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai ID:LRAS-2016/3Atklāts konkurss12.07.2016. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv; maris@liepajasras.lv
31.03.2016.Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde ID:LRAS-2016/2Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8(2) prim pantam11.04.2016. plkst.10.00Baiba Akmentiņa-Čerņecova, tālr. 29449779, e-pasts:baiba@liepajasras.lv
27.01.2016.Poligona gāzes sistēmas paplašināšana ID:LRAS-2016/1Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8(2) prim pantam09.02.2016. plkst.10.00Māris Grīnfelds, tālr. 63459093, e-pasts: birojs@liepajasras.lv

Pielikumi

LRAS 2018/14 Nomas laukuma pieslēgums tīkliem - gāzes apgāde, siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, siltumskaitītāji_lēmums_līgumsLRAS 2018/13 Dabasgāzes piegāde_lēmumsLRAS 2018/12 Jaunu riepu piegāde frontālajam iekrāvējam Volvo L70_lēmums_līgumsLRAS 2018/11 Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona Ķīvītes recersās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai_lēmumsLRAS 2018/9 Dīzeļdegvielas piegāde SIA Liepājas RAS vajadzībām_lēmums_līgumslēmums_līgumsLRAS 2018/8 skaidrojumi no 13.06.2018. un 17.07.2018.LRAS 2018/7 Par transportlīdzekļa piegādi SIA Liepājas RAS_lēmumsLRAS 2018/6 Dīzeļdegvielas piegāde SIA Liepājas RAS vajadzībām_lēmumsLRAS 2018/5 Gāzes iegūšanas un elektroenerģijas ražošanas kompleksa servisa apkalpošana_lēmums_līgumsLRAS 2018/4 Jaunu riepu piegāde lielas noslodzes transportlīdzekļiem_lēmums_līgumsLRAS 2018/3 Riepu piegāde_lēmumsLRAS 2018/2 Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana_lēmumsLRAS 2018/1 Buldozera remonta pakalpojumi_lēmums_līgums_vienošanāsLRAS 2016/10 Sadzīves atkritumu poligona reversās osmozes infiltr attīr iek tehn apkopes nodros_lēmumsLRAS 2016/9 Par juridiskās palīdzības sniegšanu_lēmums_līgumsLRAS 2016_8 Sadzīves atkritumu poligona reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehn apk nodrošin_lēmumsLRAS 2016/7 Dīzeļdegvielas piegāde SIA Liepājas RAS vajadzībām_lēmumsLRAS 2016/6 Mobilas multiparametru mērsistēmas iegāde_lēmums_līgumsLRAS 2016/5 Riepu piegāde frontālajam iekrāvējam Volvo A25D_lēmums_līgumsLRAS 2016/4 Degvielas uzglabāšanas tvertnes ar uzpildes iekārtu iegāde_lēmums_līgumsLRAS 2016/3 Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona Ķīvītes reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai_lēmumsLRAS 2016/2 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde_lēmums_līgumsLRAS 2016/1 Poligona gāzes sistēmas paplašināšana_lēmums_līgumsLRAS 2015/4 Sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai
Ielādēt vēl

Dalies