Liepājas RAS pagarināts Ģimenei draudzīgas darbavietas statuss

Š.g. jūnija sākumā reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” saņēma Ģimenei draudzīgas darbavietas novērtējumu un statusa pagarinājumu uz nākamiem diviem gadiem, līdz 03.06.2025.

Šādu statusu piešķir Sabiedrības integrācijas fonds, izvērtējot uzņēmuma sniegto pašvērtējumu.

Sabiedrības integrācijas fonds, sniedzot kvalitatīvo atzinumu, augsti novērtēja Liepājas RAS izveidoto darba vidi, kas sevī ietver ne tikai darba tirgum atbilstošas un cienīgas darba samaksas un sociālā atbalsta sistēmas nodrošināšanu, bet arī ikvienam darbiniekam saprotamas un pieejamas darba vides organizēšanu, un uzteica Liepājas RAS darbinieku labbūtības pasākumu un darbinieku iniciatīvu īstenošanu, kā arī darbinieku attīstības risinājumus.

Šo pasākumu īstenošanas konsekvence sniedz pārliecību, ka šāda rīcība ir pašsaprotama Liepājas RAS darba vides kultūra.

Liepājas RAS Ģimenei draudzīgas darbavietas statusā ir bijis kopš 2016. gada, taču 2023. gadā saņemtais statusa pagarinājums sniedz gandarījumu par to, ka pēc tik kvalitatīva datu un rezultātu izvērtējuma ir izdevies šādu novērtējumu saņemt atkārtoti.

Kā norāda Liepājas RAS administratīvā direktore, “Mēs apzināti veidojam darba kultūru un darba organizāciju, kas ikvienā savā rīcībā tiecas uz izcilību. Tas ir aizraujošs izaicinājums ikvienā mūsu solī. Šodien kā vēl nekad iepriekš apzināmies, ka intensīvajā ikdienas dinamikā mēs esam uz pareizā ceļa un vēlamies to turpināt. Balstoties uz Liepājas RAS vērtībām, mēs sasniedzam izaicinošus stratēģiskos mērķus un kalpojam sabiedrībai kvalitatīva atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanā.”

Dalies