Produktu un Pakalpojumu Dzīves cikls

Liepājas RAS izvērtē savu sniegto pakalpojumu ietekmi uz vidi visos dzīves cikla posmos, kas nozīmē, no resursu ieguves brīža līdz pakalpojuma sniegšanai un beigu ciklam. Energoresursu ražošanas process un saikne ar iedzīvotājiem un ražotājiem ir uzskatāmi atainots grafiski.

Dalies