Iedvesmojošs stāsts, kas aizrauj jebkuru un liek domāt – ko spēju un vēlos es, lai kļūtu par labu piemēru citiem

2021.gada maija mēnesī Liepājas RAS piedalījās projektā “Dažādības veicināšana” (9.1.4.4./16/I/001), kuru darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru. Šī projekta ietvaros un rezultātā tapa šis video par SIA Liepājas RAS valdes locekli Normundu Niedolu.

Dalies