Vides izglītība

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka atkritumu poligona apsaimniekotāji veicina iedzīvotāju aktīvu iesaisti atkritumu šķirošanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu veicinošas kampaņas, kā arī pēc iespējas atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas.

“Liepājas RAS” īsteno dažādas aktivitātes – ekskursijas poligonā Ķīvītes, Vides dienas, akcijas, konkursus, seminārus, iesaistās projektos, sadarbojoties ar dažādām organizācijām. Ekskursijās gaidīts jebkurš interesents. Piesakot ekskursiju ir iespējams precizēt grupas individuālās vajadzības, intereses.

Ekskursiju apmeklētāji.

Ekskursijas laikā Jūs uzzināsiet par:

  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Latvijā un Liepājas reģionā;
  • sadzīves atkritumu poligona nozīmi;
  • poligona gāzes savākšanu un kā tiek ražota atjaunojamā enerģija;
  • infiltrātu – kas tas ir, kā tas rodas un kā tas tiek attīrīts;
  • šķiroto atkritumu laukumu (kas ir pieejams iedzīvotājiem), un kā pareizi šķirot atkritumus;
  • videi atbildīgiem paradumiem, kā samazināt atkritumu rašanos;
  • brīnumainām lietām, kas tiek atrastas atkritumos un nonāk Nenovērtēto lietu muzejā.

Ik gadu Sabiedrības organizētās aktivitātēs iesaistās ap 1500 – 2500 dalībnieku, piedaloties bezmaksas ekskursijās un Vides dienās (ap 50 nodarbībām gadā).

SIA “Liepājas RAS” apmeklētāju skaits pēdējo divu gadu laikā.

Vides skolas nodarbības ir Liepājas izglītības pārvaldes akreditēta interešu izglītības programma, saskaņā ar kuru apgūst zināšanas par vides aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Poligonā piedāvā ekskursijas arī profesionāļiem un nozares ekspertiem. Studentiem piedāvā prakses vietas.

Dalies