Vides skola

“Liepājas RAS” Vides skola ir Liepājas izglītības pārvaldes akreditēta interešu izglītības programma, kas piedāvā interesentiem apgūt jaunas zināšanas par vides aizsardzību un atbildīgu dzīvesveidu, akcentējot tieši atkritumu apsaimniekošanas problēmas un risinājumus.

Vides dienas ir “Liepājas RAS” vides izglītības nodarbības, kurās tiek padziļinātāk apskatītas tēmas par atkritumu apsaimniekošanu un videi atbildīgu dzīvesveidu. Vides dienu tēmas apskatāmas pielikumā.

Kā pieteikties nodarbībām?

Pieteikties uz Vides dienu nodarbībām var pa tālruni 29150931  vai elektroniski.

Bērni spēlē galda spēli

Lūdzam ievērot pieteikšanās termiņu, kas ir ne mazāks par vienu kalendāro nedēļu pirms paredzētajām nodarbībām!

Pēc iepriekšējas norunas ir iespējams pielāgot Vides dienu nodarbības pēc nepieciešamības. Vairāk informācijas, sazinoties ar mums!

Iespēja pieteikt izbraukuma Vides diena vai sadarboties dažādu pasākumu aktivitātēs.

Skolas aktu zālē sēž bērni un skatās prezentāciju

Pielikumi

Dalies