Liepājas RAS pieredze par atbildības un ilgtspējas aspektiem vides aizsardzības jomā 2016. gadā

Liepājas RAS regulāri atbalsta un piedalās ar vides aizsardzību saistītu pasākumu nodrošināšanā, informēšanā un izglītošanā, jo uzņēmumam ir būtiski dalīties ar savu pieredzi un popularizēt atbildīgu rīcību pret vidi. Zemāk apkopoti vairāki pasākumi, kur uzņēmums dalījies ar savu pieredzi 2016.gadā.
 

Zemes stunda

Dalība Pasaules dabas fonda organizētajā akcijā Zemes stunda 2016.g.19.martā, kuras laikā uzņēmums iesaistījās, izslēdzot āra un iekštelpu apgaismojumu. Arī  uzņēmuma darbinieki tika aicināti atbalstīt šo akciju, pievēršot uzmanību klimata izmaiņām.

Lielā talka

Pāvilostas vidusskolā 21.aprīlī tika organizēta Vides diena, kuras ietvaros acināja arī Liepājas RAS komandu. Skolēni uzstājās ar prezentācijām par dažādiem atkritumu veidiem, un to ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Skolas telpās bija izvietoti informatīvi vides tematikai veltīti, pašdarināti plakāti. Pēc Liepājas RAS komandas vadītās kopējās izkustēšanās, skolēni devās sapost tuvāko apkārtni. Pāvilostas vidusskolā sajutām skolēnu entuziasmu un zināšanas, kas izpaudās kā secinājums: ja šādi pašu skolēnu iniciēti pasākumi notiek visās skolās, tad laiks, kad mēs dzīvosim sabiedrībā, kurā valdīs zaļa domāšana, saudzīga un atbildīga attieksme pret apkārtējo.

Priekules velomaratons

Dalība Priekules velomaratonā 2016.g. 1.maijā, ko organizēja biedrība “Priekules Veloklubs”. Liepājas RAS darbinieki gan piedalījās velomaratonā, gan iesaistījās organizēšanā, piedāvājot ģimenēm piedalīties dažādās interesantās, atraktivās un izglītojošās  vides spēlēs.

2016.gada 29.aprīlis – Liepājas skeitborda slaloma sezonas atklāšanas sacensības Grobiņā

Pēc sacensībām jaunākie skeitbordisti piedalījās Liepājas RAS organizētajā viktorīnā, sniedzot attapīgas atbildes uz vides aizsardzības jautājumiem, spēlējot domino un šķirojot atkritumus krāsainajos konteineros visas dienas garumā.

Bārtas pumpurs

Uzņēmuma dalība laivošanas pasākumā Bārtas pumurs 2016.g. 14.maijā, piedaloties arī Bārtas upes sakopšanas darbos. Laivotāji tika nodrošināti ar talkas maisiem, kurus finišā pārskatīja Cūkmens. Liepājas RAS pasākuma dalībniekiem piedāvāja Lidojošo šķīvīšu spēli. No Liepājas RAS puses piedalījās 8 darbinieki ar ģimenēm.

Radi Vidi Pats

No 5. līdz 12. jūlijam Grobiņas atkritumu poligonā “Ķīvītes” norisinājās starptautisks jauniešu apmaiņas projekts “LoCo Eco 2”, kā ietvaros 24 jaunieši apsprieda ilgtspējīgas vides nepieciešamību un praktiski realizēja ar otrreizējo lietu pārstrādi saistītas idejas, veidojot vides instalācijas ar mērķi pievērst uzmanību atkritumu problēmai. Projekta dalībnieki bija no Latvijas (Radi Vidi Pats, Liepāja), Gruzijas, Polijas un Ukrainas. Projekta noslēgumā tika atklāta izstāde ar dalībnieku veidotajām skulptūrām, kura sabiedrībai bija apskatāma līdz rudenim.

Medicīnisko atkritumu akcija

Lai izglītotu uzņēmuma darbiniekus un sabiedrību vides aizsardzības jomā, kā viena no uzņēmuma pieredzēm, ar ko dalīties, ir nolietotu medikamentu vākšanas akcija, kas jau tiek īstenota trešo gadu. Liepājas RAS darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošināta iespēja ievietot medicīniskos atkritumus speciāli tam paredzētā vietā (šķirošanas skapī) Liepājas RAS administrācijas ēkā. 

Sagatavoja: vides pārvaldības speciāliste Zane Siksna
2016.g. 23.novembrī

Dalies