Nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcijā “Štepeseles ceļojums 2020” savāktas vairāk kā 3 tūkstoši iekārtu un aktīvākā skola – Jaunlutriņu sākumskola

Noslēgusies nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcija skolām “Štepseles ceļojums 2020” un ir noskaidroti akcijas uzvarētāji.

1. vieta – Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola un iegūst naudas balvu 300EUR

2.  vieta – Remtes pamatskola un naudas balva 200 EUR;

3. vieta –  Sikšņu pamatskola un naudas balva 100EUR.

Ar izglītības iestādēm  par balvas saņemšanu sazināsimies personīgi.

Šajā gadā “Liepājas RAS” akcijā piedalījās 12 skolas no visa Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona. Tās laikā savāktas vairāk kā 3 tūkstoši dažādu nolietotu elektroiekārtu kopā sverot aptuveni 27 tonnas.

Populārākā nolietotā iekārta jau daudzus gadus ir televizori, šogad Dzērves pamatskola tos ir savākusi rekordlielu daudzumu 78! Otrajā vietā atstājot mobilos telefonus un dažādus vadus. Katru gadu savāktāko elektroiekārtu topa augšgalā ir arī tējkannas, kas šogad savāktas 137.

Kopā desmit gados ir savāktas ap 20 400 nolietot elektroiekārtu vienību. Savāktās iekārtas tiks nogādātas atkritumu apsaimniekošanas operatoram, kurš parūpēsies par to pareizu nolietoto iekārtu apsaimniekošanu un pārstrādi.

“Liepājas RAS” vēlās atgādināt, ka nolietoti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu konteineros. Tie jānogādā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos vai jāsazinās ar savu apsaimniekotāju, par to kā rīkoties.

Dalies