Noslēgusies akcija pirmsskolas izglītības iestādēm “Ūdens un atkritumi”

Šī gada pavasarī reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” organizēja akciju reģiona pirmskolas izglītības iestādēm “Ūdens un atkritumi” (turpmāk – PII).

Akcijas laikā tika saņemti 20 PII grupiņu veiktie eksperimenti, kopā iesaistot apmēram 350 bērnu no visa Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona.

Grupiņas veica eksperimentu par to, kādi procesi ar atkritumiem notiek ūdenī, un pārrunāja – kā pareizi apsaimniekot atkritumus, tā lai tie tur nenonāktu. Lai arī visiem dalībniekiem bija jāveic vienāds eksperiments, tomēr arī šeit izpaudās milzīgs radošums.

Pēc eksperimentu apkopošanas var secināt, ka vairākas grupiņas atkritumus ūdenī noturēja ilgāku laiku, lai redzētu, kā tie ūdens vidē  mainās. Bieži atkritumi ūdenī noturēti pat vairākas nedēļas, tādējādi iegūstot rezultātu, kur samazinājies ūdens apjoms, un tas dažādu organisko materiālu sadalīšanās rezultātā sācis smakot.

Kopumā akcijas dalībnieki secināja, ka:

  • atkritumi ūdeni padara netīru, tie bojā tā izskatu.
  • atkritumi ūdenī nonāk dabiskā veidā (nolūstot koka zaram un iekrītot ūdenī, vējš iepūš lapas u.tml) un cilvēki piesārņo ūdeni ar atkritumiem.
  • apskatot burku saturu, tika secināts, ka ir lietas, kas sadalās un ir, kas nesadalās. Ātrāk sadalās ūdenī, piemēram, kartona izstrādājumi, bet plastmasa, stikls un metāls – nesadalās.
  • nogrimušie atkritumi ir bīstami, var satraumēties peldētāji un ūdens dzīvās radības.
  • arī tad kad atkritumi ir izņemti no ūdens, tas vienalga nav lietojams pārtikā bez īpašas attīrīšanas filtrējot.
  • piesārņotā ūdenī bērni nevēlētos ne peldēties, ne rokas mazgāt, ne apliet augus un kategoriski atteiktos šādu ūdeni lietot uzturā.
  • Bērni nonāca pie lēmuma, ka atkritumus ir jāšķiro un jāmet konteineros, tādā veidā rūpējoties par dabu un sargājot to.

Šīs akcijas ietvaros astoņas, nejaušā secībā izvēlētas grupiņas (izlozei izmantots random.org rīks), iegūs dāvanu kartes no Veikala- noliktavas “DEPO” 70 EUR vērtībā. Akcijā balvas ieguva pirmsskolas izglītības iestādes, kas norādītas zemāk tabulā.

Pirmsskolas izglītības iestādeGrupa
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns”Pūcītes
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Gulbītis”Lācīši
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepiņa” filiālē  “Ķipars”Zaķēni
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”Kamolīši
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”Spurainīši
Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”Mārītes
Durbes pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis”Mārītes 6
Saldus novada Nīgrandes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ”Straumīte”Vārpiņa (struktūrvienība Zaņā)

Daži no veiktajiem eksperimentiem atspoguļoti zemāk.

Grobiņas PII “Ūdelīte” (1.attēls) Pūcīšu grupiņas audzēkņi dodas pastaigā, bērni atrod atkritumu maisu un rūķa vēstuli. Vēstulē rūķis pastāsta,  ka nezina, ko, lai dara ar atkritumiem. Viņš ir dzirdējis, ka bērni prot izšķīdināt ūdenī dažādas vielas (cukurs, sāls) un rūķis vēlas, lai bērni palīdz izšķīdināt ūdenī atkritumus. Bērni mēneša garumā veic eksperimentu un secina ka mest atkritumus ūdenī NEDRĪKST, jo tie nekur nepazūd un piesārņo ūdeni, uzraksta rūķim vēstuli par to.  

1. attēls. Pūcīšu grupiņa dodas pastaigā, salasa atkritumus un veic eksperimentu

Durbes PII “Ābolītis” grupiņa Mārītes 5 savam eksperimentam izmantoja atkritumus, ko pastaigas laikā salasīja ap tuvējo dīķi (2.attēls). Viņi skatījās filmiņas par to, kā pasaules ūdens tilpnēs nonāk atkritumi un kādu iespaidu tie atstāj uz ūdeni un dzīvajām būtnēm.

2. attēls. Mārītes 5 uzpilda burkas ar savāktajiem atkritumiem un vēro, kas mainījies pēc eksperimenta beigām

Liepājas PII “Sprīdītis” grupiņa Bitītes devās pārgājienā uz Liepājas ezeru, bet konstatēja, ka tas esot diezgan tīrs. Tomēr pa ceļam uz izglītības iestādi, ieraudzīja nelielu noteku grāvi, kurš bija pilns ar dažādiem atkritumiem – stikla alus pudele, plastmasas maisiņi, koku lapas un zari, vēja sapūstas smiltis, u.c. Bērni novēroja, ka ūdens ir netīrs, zaļš un teica, ka tādā nevēloties doties peldēt un, ka nemūžam tādu ūdeni neviens nedrīkst dzert. Piepildot trauku ar atkritumiem un ūdeni, un atstājot to saulainā vietā, eksperiments tika veikts nedēļas garumā. Eksperimenta noslēgumā ūdeni mēģināja no atkritumiem attīrīt. Bērniem šis uzdevums ne visai patika smakas un atkritumu izskata dēļ (3.attēls). Tomēr viņi secināja, ka, lai arī no trauka izņēma visus atkritumus, ūdens tomēr saglabājās ļoti netīrs, un lai  ūdeni attīrītu no šiem atkritumiem, nepietiek tikai izlasīt atkritumus, bet ir vajadzīgi speciāli ūdens tīrīšanas filtri.

3. attēls. Bitītes pēc nedēļas attīra burkas no atkritumiem, konstatējot, ka ūdens ir sastāvējies un smirdīgs

Liepājas PII “Kriksītis” grupiņa Lācīši visi kopā piedalījās ūdenstilpnes veidošanā. Tika apspriesta ūdens nepieciešamība cilvēka dzīvē, ūdens kvalitāte, ūdens un zeme.

Kamēr bērni nebija klāt, viņu gatavotajā ūdens tilpnē tika samesti gruži (čipšu pakas, pudeles, papīra un plastmasas glāzes, konfekšu papīri, salvetes, salvetes ar eļļu, maisiņi, u.c. atkritumi).

Bērniem tas bija ļoti nepatīkams un nepieņemams pārsteigums. Kopīgi pārrunāja, kas ir piesārņojis ūdeni. Pēc tam no tā izlasīja atkritumus, ievietoja tos bļodā ar ūdeni eksperimenta veikšanai(4.attēls). Bērni secināja, ka nepiesārņos ūdeni – dabu. Atkritumiem esot sava vieta.

4. attēls. Lācīšu grupiņa attīra savu veidoto ūdens tilpi un izmanto savāktos atkritumus eksperimenta veikšanai

Lielu paldies vēlamies teikt visiem audzēkņiem un to pasniedzējiem, Jūs esat izdarījuši lielisku darbu!

Domā zaļi, dari zaļi!

Dalies