LoCo Eco 2 poligonā “Ķīvītes”

Sākot no 5.jūlija poligona “Ķīvītes” teritorijā, starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “LoCo Eco2” ietvaros, čakli darbojas biedrības “Radi vidi pats” aktīvisti un viņu viesi no Polijas, Ukrainas un Gruzijas, kas veltīs nedēļu darba, lai radītu vides objektus no otrreizēji izmantojamiem materiāliem. 

11. jūlijā pulksten 13 poligonā tiks atklāta izstāde, kurā varēs novērtēt jauniešu veikumu.

Gan pasākuma organizētāji, gan tā dalībnieki izsaka īpašu pateicību SIA “Liepājas RAS” atkritumu poligonam “Ķīvītes” par sadarbību ar nevalstisko sektoru.

Pasākuma organizētāji uzsver: “Resursu izniekošana ir viens no galvenajiem jauniešu apmaiņas vadmotīviem. Ikdienā nav iespējams redzēt pilnu atkritumu pārstrādes procesu, tāpēc daudziem cilvēkiem nav izpratnes par to, cik nozīmīgi ir atkritumus gan šķirot, gan pēc iespējas atrast tiem vēl kādu labu pielietojumu”.

Dalies