Liepājas RAS piedalās projektā “Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā”

Projekta laikā -30 Vides dienas ar dažādām radošām spēlēm, mācīsim bērniem ko un kā pareizi šķirot, lai rūpētos par savu apkārtējo vidi!

Par projektu:

2017. gada 11. maijā Grobiņas novada dome saņēma lēmumu no Latvijas vides aizsardzības fonda par projekta „Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā” apstiprināšanu. Projekts tiek īstenots programmas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 10 594,42eiro. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 7 945,82 eiro. Realizēšanas laiks – 2017. gads.

Grobiņas novada dome veiksmīgi uzsākusi atkritumu šķirošanas punktu izveidi 12 dažādās vietās Grobiņas pilsētā un novadā. Izveidotie punkti būs atdalīti no esošajām atkritumu konteineru vietām, kā arī papildināti ar informatīviem stendiem par pareizu šķirošanu.

Atkritumu šķirošanas punkti atrodas:

Grobiņā

– M. Namiķa ielā 6,

– Līvu ielā 1,

– Atpūtas ielas un Sarmas ielas krustojumā,

– Priežu un Celtnieku ielas krustojumā,

– Alejas ielas un Liepu gatves krustojumā ,

– Kalēju ielas un Zentas Mauriņas ielas krustojumā

Grobiņas pagasta Robežniekos (Liepu ielas auto stāvlaukumā)

Grobiņas pagasta Cimdeniekos (Pērkona ielā pie katlu mājas)

Grobiņas pagasta Dubeņos (dzīvojamo māju rajonā Strautu ielā)

Bārtas pagastā (dzīvojamo māju rajonā pie garāžām)

Gaviezes pagastā (pie dzīvojamās mājas “Pīlādži”)

Medzes pagasta dzīvojamo māju rajonā (starp Priežu un Dārza ielu)

Gandrīz visos šajos punktos šķirošanas konteineri jau izvietoti un ir gatavi lietošanai, taču pilnībā iekārtoti punkti būs līdz augusta beigām.

Līdz ar 1.septembri projekta ietvaros notiks izglītojoši pasākumi resursu apsaimniekošanas jomā kā skolēniem, tā pieaugušajiem. Novada skolu jaunāko klašu skolēni dosies ekskursijā uz atkritumu poligonu “Liepājas RAS”, kas atrodas Grobiņas pagasta “Ķīvītēs”, pamatskolas audzēkņiem būs iespēja izspēlēt D.Medouza imitācijas spēli “Zveja”, kurā ar spēles elementiem varēs iegūt teorētiskas zināšanas atjaunojamo resursu izmantošanā dinamiskās sistēmās, bet vidusskolēniem un ikvienam novada cilvēkam būs iespēja noklausīties koplekciju par aktualitātēm vides jomā, resursu pareizu apsaimniekošanu un klimata pārmaiņām.

Vasaras izskaņā jebkurš Grobiņas novada iedzīvotājs būs laipni aicināts uz projekta ietvaros rīkoto noslēguma pasākumu.

Avots: www.grobina.lv

Dalies