Noslēgsies konkurss „Poligona „Ķīvītes” siltumenerģijas izmantošanas iespējas”

Lai atrastu efektīvāko veidu, kā izmantot saražoto siltumenerģiju, SIA „Liepājas RAS” šī gada februārī izsludināja ideju konkursu „Poligona „Ķīvītes” siltumenerģijas izmantošanas iespējas”.

Informējam, ka pēc rūpīgas iesniegto projektu izvērtēšanas, ir izvirzīts konkursa uzvarētājs, kas tiks paziņots šī gada 1.decembrī.

„Liepājas RAS” vēlas pateikties konkursa dalībniekiem, tādēļ ielūdz tos uz konkursa svinīgu noslēguma pasākumu – apbalvošanu šī gada 1. decembrī.

Atgādinām, ka konkurss tika organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā bija iesniedzams īss biznesa idejas koncepts, un kopumā tādu tika iesniegti 10.

No „Liepājas RAS” vadošajiem speciālistiem izveidotā žūrijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja piecas idejas.

 Otrās kārtas uzdevums bija, vadoties pēc tehniskās specifikācijas, publiski pieejamiem datiem un individuāli iegūtas informācijas, izstrādāt biznesa plānupoligonā „Ķīvītes” saražotās siltumenerģijas izmantošanai.

Visi 2. kārtas dalībnieki jūnijā tika uzaicināti pie konkursa rīkotāja, lai klātienē prezentētu savu biznesa ideju 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, otrā kārtā iekļuvušie ideju autori, kas iesnieguši biznesa plānus, saņems garantēto balvu 100 EUR (simts eiro) apmērā.

Galvenā balva – 500 EUR (pieci simti eiro) tiks piešķirta labākās idejas autoram /-u kolektīvam pēc otrās kārtas rezultātu paziņošanas.  

 „Liepājas RAS” apsaimnieko Liepājas reģionālo sadzīves atkritumu poligonu „Ķīvītes”. Poligonā sadzīves atkritumi tiek apsaimniekoti, izmantojot bioenerģētisko šūnu tehnoloģiju,  no atkritumiem  savācot metāna gāzi jeb biogāzi. Biogāze tiek sadedzināta koģenerācijas iekārtās, ražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju. Ja elektroenerģija tiek realizēta kopējā enerģijas tīklā, tad siltumenerģijas izmantošana poligonā notiek nepilnīgi. Neliela daļa no saražotās siltumenerģijas tiek patērēta poligona ēku apsildei, taču lielākā daļa paliek neizmantota.

Dalies