Sākas nolietoto elektroiekārtu akcija skolēniem „Štepseles ceļojums 2018″

No 26.03.2018. līdz 02.05.2018. notiek ikgadējā nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcija “Štepseles ceļojums 2018”.

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” misija ir nodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzību reģionā, tādēļ arī šogad tiek organizēta nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcija “Štepseles ceļojums 2018”.

Šīs akcijas galvenais mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai.

Uzdevums savākt pēc iespējas vairāk nevajadzīgo, nolietoto sadzīves elektroiekārtu (ledusskapjus, televizorus, tējkannas, gludekļus, radioaparātus, mobilos telefonus u.c.) neizjauktā veidā un iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu.

Akcijā aicinātas piedalīties Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (Liepājas pilsētas, Grobiņas novada, Rucavas novada, Nīcas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Priekules novada, Aizputes novada, Vaiņodes novada, Skrundas novada, Saldus novada, Brocēnu novada) izglītības iestādes.

Nolietotās elektroiekārtas jānogādā skolā, tam speciāli ierādīta vietā, kur tiks uzglabātas līdz akcijas beigām. Akcijai noslēdzoties, “Liepājas RAS” pārstāvji tās organizēti savāks un nodos otrreizējai pārstrādei. Tādā veidā samazinot iespēju kaitīgajām vielām nonākt apkārtējā vidē, un atgriezt apritē vērtīgas sastāvdaļas, kuras varēs izmantot jaunu iekārtu radīšanai.

Šogad nedaudz mainījušies noteikumi. Tāpēc pievērsiet īpašu vērību nolikumam, jo akcijā piedalās skola. Uzvarēs tā skola, kas iegūs augstāko koeficientu, ko aprēķinās, ņemot vērā savākto elektroiekārtu punktu daudzumu pret visā skolā esošajiem skolēniem.

Balvu fonds paliek nemainīgs – vērtīgas naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem.

1.vieta saņems 300 EUR

2.vieta – 200 EUR

3.vieta – 100 EUR

Kāpēc nolietotās elektroiekārtas īpaši jāapsaimnieko?

Elektrisko un elektronisko ierīču un iekārtu vidū ir mazas un lielas mājsaimniecības preces, informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju iekārtas, apgaismes ierīces un tādas patēriņa preces kā radio aparāti, televizori, videokameras u.c. Šīs iekārtas ir izgatavotas no daudziem, dažādiem materiāliem un sastāvdaļām, kas var būt arī kaitīgas apkārtējai videi. Pie šādām vielām var minēt: smagos metālus (dzīvsudrabs, svins, kadmijs un hroms), halogenētas vielas (hlorfluorogļūdeņraži, polivinilhlorīdi un bromēti liesmas slāpētāji),arī citas elektrisko vai elektroniskās iekārtu pamatelementu sastāvā esošās vielas. Tām nonākot vidē brīvā veidā, dažādu ārējo vides faktoru ietekmē, var sākt sadalīties un kaitīgās vielas var nonākt augsnē, gruntsūdeņos un vēlāk – cilvēka organismā radot patoloģiskas izmaiņas atsevišķu orgānu darbībā, izraisot ļaundabīgos audzējus un dažādas mutācijas, kas var ietekmēt arī nākamās paaudzes.

Kā vienu no populārākajiem piemēriem, kāpēc būtu īpaši jāpievērš uzmanība šāda veida atkritumu apsaimniekošanai, ir par ledusskapjos un saldētājiekārtās kā aukstuma aģentu izmantojamo freonu, kas ir kaitīga viela. Nonākot brīvā dabā, freons noārda ozona slāni, kas zemi pasargā no saules ultravioletā starojuma.

Sagatavoja:

Laima Lapiņa

Vides pārvaldības jaunākā speciāliste

laima@liepajasras.lv, tel. 26590414

Pielikums

Dalies