Liepājas RAS Ilgtspējas indeksā atkārtoti saņem Platīna kategorijas novērtējumu

Vakar, 15. jūnijā reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” atkārtoti saņēma Platīna kategorijas novērtējumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) organizētā Ilgtspējas indeksā, kur tika izvērtēts Liepājas RAS sniegums stratēģijas, vides, vietējās kopienas, darba vides un tirgus attiecību aspektos.

Šāds neatkarīgu ekspertu vērtējums un ieteikumi gadu no gada ir veicinājuši Liepājas RAS izaugsmi un izpratni, kas ir būtiski, ņemot vērā Liepājas RAS sniegtā sabiedriskā pakalpojuma nozīmību un lomu ikviena Liepājas un Dienvidkurzemes reģiona iedzīvotāja ikdienā.

“Esmu gandarīts par augsto novērtējumu. Aicinu ikvienu reģiona organizāciju uzdrīkstēties šādai sava snieguma vērtēšanai, kas dod attīstības iespēju personiskā, organizācijas un pat valsts līmenī”, secina valdes loceklis Normunds Niedols.

Kā norāda administratīvā direktore Inese Brūdere: “Mēs apzināti veidojam darba kultūru, kas ikvienā savā rīcībā tiecas uz izcilību. Tas ir aizraujošs izaicinājums ikvienā solī. Šodien kā nekad iepriekš apzināmies, ka intensīvajā ikdienas dinamikā esam uz pareizā ceļa un vēlamies to turpināt. Balstoties uz Liepājas RAS vērtībām, mēs sasniedzam izaicinošus stratēģiskos mērķus un kalpojam sabiedrībai kvalitatīva atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanā.”

Liepājas RAS InCSR Ilgtspējas indeksā piedalās kopš 2013. gada. Šo gadu laikā,  vadoties pēc ekspertu sniegtajiem ieteikumiem, piedaloties InCSR organizētos attīstības pasākumos un gūstot pieredzi no labākajiem pasaules, Eiropas un vietējiem uzņēmumiem, Liepājas RAS savu sniegumu spēja pilnveidot no Bronzas kategorijas līdz pat Platīna kategorijai.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura ietvaros pēc starptautiski atzītas metodoloģijas principiem neatkarīgi InCSR eksperti vērtē organizāciju riskus un procesu vadības principus.

Dalies