Reģiona iedzīvotāju viedoklis par atkritumu apsaimniekošanu

Noslēgusies Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā, kas veidota sadarbībā ar irliepaja.lv.

“Liepājas RAS” saka paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, kas piedalījās šajā aptaujā, jo iedzīvotāju pamatots viedoklis ir uzņēmuma iespēja nodrošināt un uzraudzīt Liepājas pilsētā un reģionā labu pakalpojumu. Paldies par uzņēmuma un tā darbības novērtējumu, ņemot vērā, ka kopš 2013. gada esam Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā Ilgtspējas indeksa dalībnieks, kur ik gadu mūsu darbību, tās izaugsmi vērtē neatkarīgi eksperti, balstoties uz mūsu paveikto.

Iedzīvotāju aptauja elektroniskā vidē notika pirmo reizi un atbildes snieguši 282 respondenti. Taču iepriekš iedzīvotāju aptaujas esam īstenojuši arī 2017. un 2019. gadā, kur iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājas pilsētā un reģionā bija 77 %. Tas, ka apmierinātība šoreiz ir zemāka kā iepriekš(71%), ļauj izdarīt secinājumu, ka sabiedrība kļūst izglītotāka un prasīgāka, un tādējādi “Liepājas RAS” ir iespējas pilnveidot šo jomu. Tas iespējams tikai savstarpējā komunikācijā un sadarbībā, kur ar atbildību iesaistās visas puses.

Aptaujas rezultāti

Respondenti snieguši savus komentārus, kas ļauj izdarīt secinājumus par iedzīvotāju paradumiem, apmierinātību ar atkritumu apsaimniekošanu un kā to vēlētos redzēt nākotnē.

71% respondentu ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un reģionā. Respondenti vēlētos plašākas iespējas un informāciju par atkritumu šķirošanu, pieejamāku informāciju par dažādiem pakalpojumiem. Daudzus neapmierina pašreizējā pakalpojuma cena. Tā gan šobrīd, pateicoties kopējam pašvaldību iepirkumam pilsētā un lielākajā daļā reģiona, ir zemāka par vidējo valstī. Diemžēl maksa par atkritumu apsaimniekošanu tikai pieaugs, lielākoties Dabas resursa nodokļa dēļ, kas šogad ir 50EUR/t, bet no 2021. gada 65EUR/t.

Kas ir “Liepājas RAS”?

“Liepājas RAS” (Liepājas reģionālā atkritumu saimniecība) ir Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs, kas apsaimnieko poligonu “Ķīvītes”. Absolūtais vairākums – 91% aptaujas dalībnieku apstiprināja, ka zina, kas ir “Liepājas RAS”. Šis rādītājs ir krietni augstāks kā 2019. gadā veiktajā aptaujā, kad apstiprinoši atbildēja tikai 66% respondentu. Uzņēmums 70% respondentu asociējās ar atkritumu apsaimniekošanu, 59% ar atkritumu poligonu “Ķīvītes”. Arī šie rādītāji ir palielinājušies. Pozitīvi vērtējams tas šajā aptaujā piedalījās vairāk iedzīvotāju no reģiona novadiem.

Vairums aptaujas dalībnieku arī apstiprinājuši, ka “Liepājas RAS” var raksturot kā “Uzticamu uzņēmumu ar labu reputāciju” (85%), “Sociāli atbildīgu uzņēmumu, kuram rūp vietējā kopiena un apkārtējā vide” (82%) un “Uzņēmumu, kurā spēj atrisināt aktuālas situācijas” (72%). Šie rādītāji ir pieauguši salīdzinot ar “Liepājas RAS” iepriekš veiktajām aptaujām.

Daudz respondentu ir izteikuši savus viedokļus un ieteikumus par to, kas, viņuprāt, būtu jāuzlabo. Tas ir ļoti apsveicami, jo ,tiešām, pēdējos gados ir jūtama aktīvāka iedzīvotāju iesaiste ilgtspējīgas vides nodrošināšanas un aizsardzības jautājumos.

Vai šķirojam pietiekami?

Tikai 29% aptaujas dalībniekiem snieguši atbildi, ka atkritumus nešķiro. Tātad lielākā daļa to dara. Tas ir jūtams arī apsaimniekotāju ikdienas darbā. Tika saņemti daudz komentāri par to, kāpēc atkritumi netiek šķiroti, kā to darīt efektīvāk. Visbiežāk norādītais iemesls, kāpēc nešķiro atkritumus – “Nešķiroju, jo nav ērti pieejamas šķirošanas vietas”. Liepājas pilsētā ir ap 200 dalīti vākto punktu un divi šķirto atkritumu savākšanas laukumi, kas ir pieejami iedzīvotājiem bezmaksas. Tikai pavisam neliela daļa 6% aptaujāto nezin, kā pareizi šķirot. Tika saņemti vairāki komentāri, kas vēlējās šķirot arī citus atkritumu veidus, lai varētu vēl samazināt savu radīto atkritumu daudzumu.

“Liepājas RAS” informē, ka kopš 2016. gada Liepājā reizi mēnesī kopā sanāk Atkritumu apsaimniekošanas darba grupa, kurā piedalās pašvaldības, namu apsaimniekotāju, operatoru un LRAS pārstāvji, kas izvērtē esošo situāciju, iedzīvotāju sūdzības un priekšlikumus. Tādējādi iedzīvotāji aicināti sniegt priekšlikumus un izskatāmus jautājumus arī šai darba grupai, ja konkrētās situācijas nav iespējams atrisināt tiešā komunikācijā.

Priekšlikumus var iesniegt, sazinoties ar “Liepājas RAS” – tel. nr. +371 63459091, epasts birojs@liepajasras.lv.

Dalies