Sabiedrības atbalsta principi

Uzņēmuma prioritārās sabiedrības atbalsta jomas ir definētas atbilstoši “SIA “Liepājas RAS” vidēja termiņa darbības stratēģijai 2021.-2023. gadam”, lai īstenotu uzņēmuma misiju un sasniegtu vispārējos stratēģiskos mērķus.

SIA “Liepājas RAS” (turpmāk- Sabiedrība) misijanodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Liepājas reģionā, īstenojot veiksmīgu sadarbību ar klientiem, nozares uzņēmumiem, asociācijām un sabiedrību kopumā.

Lai to īstenotu, kā viens no vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem definēts- sabiedrības vides apziņas veicināšana.

Šī mērķa sasniegšanai plānots attīstīt Vides skolu, iesaistīt sabiedrību videi draudzīgos pasākumos, veicināt izpratni par videi un veselībai draudzīgu dzīvesveidu, veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), izglītības iestādēm, pašvaldībām un citām organizācijām, kas pārstāv uzņēmuma ietekmes puses, kā arī piedalīties projektu īstenošanā.

Kā prioritārās sabiedrības atbalsta jomas Sabiedrība izvirza  izglītību, vides aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšanu un sabiedrības veselības veicināšanu:

a) Informēt Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas teritorijā ietilpstošo novadu iedzīvotājus par racionālu un videi atbildīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reģionā;

b) Izglītot sabiedrību par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, akcentējot atkritumu apsaimniekošanas tēmu;

c) Veicināt profesionālu interesi par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

d) Atbalstīt darbinieku idejas, iniciatīvas un veicinātu darbinieku radošumu;

e) Sadarboties ar organizācijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, projektu un citu aktivitāšu atbalstīšanai par vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas tēmām un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu.

Šo jomu aktivitātes tiek plānotas saskaņā ar “Plānotais sabiedrības informēšanas un izglītošanas budžets” kalendāra gadam, kuru apstiprina Sabiedrības valdes loceklis.

Kontaktinformācija: Liāna Palma, liana@liepajasras.lv, tālrunis: 29150931

Dalies