Viedoklis par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS”, aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu reģiona iedzīvotāju viedokli par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā. Aptauja pieejama šeit!

“Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols: “Aptauja izstrādāta gan tāpēc, ka uzņēmumam ir jāsāk domāt par jaunā Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi, ja valdība šādu reģionu apstiprinās, gan tāpēc, ka beidzas viens periods un ir pienācis laiks izstrādāt jaunu atkritumu apsaimniekošanas plānu turpmākajiem septiņiem gadiem. Tāpat nav aiz kalniem 2023. gads, kad būs jāizsludina jauns iepirkums atkritumu operatoru pakalpojumiem. “Liepājas RAS”  ir jāzina, ko domā liepājnieki, cik atbildīgi viņi uztver dalīto atkritumu vākšanu. Tāpēc aicinām iedzīvotājus uz dialogu.”

“Liepājas RAS”, misija ir nodrošināt ilgtspējīgu vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Liepājas reģionā. Viens no instrumentiem, lai to varētu nodrošināt ir atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādāšana. Plāna mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana, pēc iespējas samazinot atkritumu un to apsaimniekošanas radīto ietekmi uz vidi. Lai to izstrādātu, ir svarīgs reģiona iedzīvotāju viedoklis.

Aicinām atbildēt uz aptaujas jautājumiem un laimēt pārsteiguma balvas no “Liepājas RAS” un “Roma beķereja”!

Sagatavoja:  L. Lapiņa, 27.10.2020.

Dalies