Darba vide

Kapitālsabiedrībā veidojam sociāli atbildīgu, vērtībās balstītu, lojalitāti un motivāciju veicinošu darba vidi.

Mūsu darbinieku atalgojuma sistēma piesaistīta individuālajiem darba rezultātiem, kurus analizējam periodiskās personāla attīstības pārrunās. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiskojam gan atalgojuma politiku, gan arī informāciju par kapitālsabiedrībā piemērotajiem atlīdzības kritērijiem  un darba samaksas apmēru pa amatu grupām.

Kapitālsabiedrībā 2021.gadā nodarbināti vidēji 41 darbinieks. Mūsu darbinieku vidējais darba stāžs ir 8,2 gadi un vidējais vecums 47,7 gadi.

Mūsu darba vidi veido 27 % sieviešu un 73 % vīriešu.

Kopš 2016. gada esam saņēmuši Labklājības ministrijas piešķirtu statusu “Ģimenei draudzīgi”, kā viena no tām Latvijas organizācijām, kas īsteno sociāli atbildīgu un ģimenei draudzīgu politiku gan savā darba vidē, gan plašākas sabiedrības kontekstā. 2020. gadā mūsu kopvērtējums sasniedza 93,1 %.

Regulāri veicam darbinieku aptaujas, tādējādi pilnveidojot darbiniekiem būtiskus un kopīgam mērķim nozīmīgus vadības aspektus.

Regulāri īstenojam darba vides pasākumus, tādējādi veicinot darbinieku piederības sajūtu un lojalitāti.

Pielikumi

Dalies