Vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši Liepājas pilsētas domes lēmumam Nr. 9/1 (no 21.01.2021.) pašvaldību kapitālsabiedrība SIA “Liepājas RAS” īsteno vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt videi draudzīgu, efektīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu poligonā “Ķīvītes” un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un reģionā. Attīstīt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un sadarbību ar iesaistītajām pusēm.

Kapitālsabiedrībai ir saistoši arī citi ārējie normatīvie akti un atkritumu apsaimniekošanas nozares politikas plānošanas dokumenti, uz kuriem pamatojoties definēti stratēģiskie mērķi 2021. – 2023. gadam, kā arī finanšu un nefinanšu mērķi.

Vidēja termiņa darbības stratēģiskie mērķi 2021.-2023. gadam

1. Ilgtspējīgas vides aizsardzības nodrošināšana reģionā

2. Aprites ekonomikas principu īstenošana poligonā

3. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstība

4. Sabiedrības vides apziņas veicināšana.

Pielikumi

Ielādēt vēl

Dalies