Organizatoriskā struktūra

“Liepājas RAS” organizatoriskā struktūra ir atbilstošs cilvēkresursu sadalījums, kas nodrošina vadības lēmumu realizāciju.

“Liepājas RAS” pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce, kas apstiprinājusi uzņēmuma valdi. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš vada SIA “Liepājas RAS”.

SIA Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols

Liepājas RAS valdes loceklis ir Normunds Niedols.

Darba pieredze:

No 2005. – pašlaik: SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis

No 1999. – 2005. SIA “Liepājas RAS” padomes priekšsēdētājs

No 2005. – pašlaik: Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) valdes priekšsēdētāja vietnieks

No 2005. – pašlaik: Latvijas atkritumu saimniecības asociācija (LASA) valdes loceklis

Izglītība:

– Komercizglītības centrs, Vadības zinātne (2012.)

– Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides pārvaldē (2008.)

– Augstākā vadības skola, ekonomika un vadība (1989.)

– Rīgas politehniskais institūts, inženieris mehāniķis (1982.), pielīdzināts maģistra grādam (2013.)

Pilnvaru termiņš:  28.07.2027.

Pielikumi

Dalies