Publiskojamā informācija

Nr.p.k.Publiskojamā informācijaPubliskošanas biežumsPublicētā informācija
1.Vispārējais stratēģiskais mērķisPastāvīgi https://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/visparejais-strategiskais-merkis/ 
2.Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiPastāvīgi https://liepajasras.lv/uznemums/
3.Finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiNe retāk kā reizi gadā https://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/visparejais-strategiskais-merkis/ 
4.Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā Ne retāk kā reizi gadāhttps://liepajasras.lv/lv/uznemums/sia-liepajas-ras-pamatdarbiba/  
5.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Ne retāk kā reizi gadāLiepājas RAS nesaņem un neplāno saņemt valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, izņemot pašvaldību iemaksas pamatkapitālā pie uzņēmuma dibināšanas 
6.Pārskati (t.sk. starpperiodu pārskati, gada pārskati, korporatīvās pārvaldības jeb  nefinanšu ziņojumi)Regulārihttps://liepajasras.lv/lv/uznemums/sia-liepajas-ras-pamatdarbiba/  
7.Informācija par īpašumu struktūruPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/uznemums/
Kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās kapitālsabiedrībās 
8.Informācija par organizatorisko struktūruPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/organizatoriska-struktura/ 
9.Informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiemPastāvīgiNeattiecas
10.Informācija par iepirkumiemPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/uznemums/iepirkumi/ 
11.StatūtiPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/vizija-misija-un-vertibas/ 
12.Informācija par ValdiPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/organizatoriska-struktura/ 
13.Valdes nolikumsPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/organizatoriska-struktura/ 
14.Informācija par Dalībnieku sapulcēmPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/strategija/informacija-par-kapitalsabiedribas-dalibnieku-sapulcem/ 
15.Atalgojuma politikas principi un informācija par atlīdzībuPastāvīgihttp://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/darba-vide/liepajas-ras-atalgojuma-politika/ 
Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.pantam un MK noteikumu Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”
16.Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtībaNeattiecasKapitālsabiedrība neveic ziedošanu un dāvināšanu 
17.Pasākumi korupcijas riska novēršanai (pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde, Ētikas kodekss u.c.)Pastāvīgihttps://liepajasras.lv/lv/korporativa-atbildiba/darba-vide/pasakumi-korupcijas-riska-noversanai/
Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 (17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”
18.Kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībaPastāvīgihttps://liepajasras.lv/pakalpojumi/iznomajam/
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4 panta pirmajai daļai
19. Vakances PastāvīgiŠobrīd nav aktuālās vakances

Par publiskojamās informācijas kvalitāti, atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām, publiskošanas termiņiem un aktualizēšanas biežumu SIA “Liepājas RAS” atbildīga administratīvā direktore Inese Brūdere (mob.tel.nr. 29147017 vai inese@liepajasras.lv).

Dalies