Mūsu dažādība ir mūsu iespējas

LRAS darbinieku ģimenes ar bērniem, stāda kokus

Eiropas Komisija maiju ir pasludinājusi dažādības mēnesi Eiropas Savienībā.

Lai arī Liepājas RAS Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā Ilgtspējas indeksa ietvaros jau iepriekšējos gados veica dažādības analīzi, tomēr šī gada maijā uzņēmums pirmo reizi iesniedza pašnovērtējumu kustības “Dažādībā ir spēks” ekspertiem, lai vēl precīzāk saprastu esošo situāciju šajā jomā, un balstoties uz ekspertu vērtējumu, to pilnveidotu un vadītu vēl mērķtiecīgāk.

Liepājas RAS ir definēti dažādības vadības principi  un vairāku gadu garumā analizējam tādus dažādības vadības aspektus darba vidē, kā

  • darbinieku vidējais darba stāžs un vecums (vidējais darba stāžs 8,2 gadi, 41% darbinieku vecuma grupā 50 +, 29% darbinieku vecuma grupa 40 – 49 gadi, 20% darbinieku vecuma grupā 30 – 39 gadi un 10% darbinieku vecumā līdz 29 gadi);
  • darbinieku izglītības un apmācības aspekti, piemēram 41% īstenoto apmācības pasākumu 2020.gadā bija bez maksas, 46% darbinieku ir augstākā izglītība un no tiem 53% maģistra grāds;
  • darbinieku darbnespējas dienas, gandrīz notikušus nelaimes gadījumus un bīstamas situācijas darba vidē, turpinot saglabāt līmeni 0 nelaimes gadījumu;
  • darbinieku dzimumu īpatsvars (73% vīriešu un 27% sieviešu, ko ietekmē uzņēmuma darbības jomas aspekts);
  • darbinieku ģimenes stāvokļa aspekts – 34% uzņēmuma darbinieku ir skolas un pirmsskolas vecuma bērni. Šis aspekts dod iespēju īstenot atbilstošas cilvēkresursu vadības politikas un programmas, lai arī turpmāk uzņēmums tiktu novērtēts kā ģimenei draudzīga organizācija;
  • darbinieku intereses un iesaisti darba vides pasākumos. Mūsu darbinieki saprot un novērtē to, cik būtisks ir darba un privātās dzīves līdzsvars, cik liela nozīme ir mūsu vaļaspriekiem un brīvā laika pavadīšanas notikumiem. Tas mūsu darbiniekiem palīdz būt vēl jo spējīgākiem, lojālākiem un motivētākiem, kopā īstenojot uzņēmuma mērķus. Mūsu darbinieki nodarbojas ar makšķerēšanu, medīšanu, dārzkopību, grāmatu lasīšanu, tautisko deju dejošanu, nūjošanu, riteņbraukšanu, kaitošanu, slēpošanu, tenisu, sintezatora un saksofona spēli u.c.

Maija mēnesī Liepājas RAS piedalījās projektā “Dažādības veicināšana” (9.1.4.4./16/I/001), kuru darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Šī projekta ietvaros un rezultātā tapa iedvesmojošs stāsts , kas aizrauj jebkuru un liek domāt – ko spēju un vēlos es, lai kļūtu par labu piemēru citiem.

Pievienojoties kustībai “Dažādībā ir spēks”, Liepājas RAS parakstījis labas gribas memorandu dažādības veicināšanai.

Liepājas RAS darba vides dažādība ir mūsu iespējas un resursi.

Dalies