Dažādības vadības principi

Mēs īstenojam vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz mūsu darbiniekiem un klientiem, vienlaicīgi respektējot atšķirības starp tiem.

Mūsu darbinieku dažādība (vecums, dzimums, izglītība, intereses, darba stāžs uzņēmumā u.c.) ir Liepājas RAS iespējas un resursi.

Mūsu darbiniekiem ir vienlīdzīgas iespējas atklāt un izmantot, kā arī pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas neatkarīgi no dažādības aspektiem, kā arī profesijas un ieņemamā amata.

Mūsu darbiniekiem ir vienlīdzīgas iespējas sniegt priekšlikumus un iesaistīties ideju īstenošanā.

Mūsu darbiniekiem ir vienlīdzīgas iespējas saņemt sociālās garantijas, atlīdzību un attīstības pasākumu iespējas.

Mūsu darbiniekiem ir vienlīdzīgas iespējas strādāt iekļaujošā darba vidē, kur ņemts vērā darba vides risku novērtējums un to iespējamā ietekme, kā arī paļauties uz to, ka darba vide un apstākļi tiks pielāgoti darbinieka individuālajām vajadzībām.

Mūsu klientiem nodrošinām iespēju saņemt vienlīdz kvalitatīvu pakalpojumu un iespējas, neatkarīgi no to dažādības.

Dalies